Veien videre for Barentssamarbeidet

11. januar 2013 feiret Barentssekretariatet sitt 20-års jubileum med konferansen Barents +20 - veien videre. Last ned presentasjonene fra konferansen her.

Klikk her for å laste ned jubileumsbrosjyren

Last ned presentasjoner fra konferansen:
Ide_til_virkelighet_sverre-jervell.pdf
folkelig_suksess_bente_aasjord.pdf
Spiskammer_medisinskap_gunnar-saetra.pdf
ungdom_eirik_mofoss.pdf
Ostreng_Barentsregionen_havet.pdf

Sammenbruddet av Sovjetunionen i desember 1991 og etableringen av Barentssamarbeidet 11. januar 1993 markerer på mange måter slutten på den Kalde Krigen. Det er nå gått 20 år siden Kirkenes-erklæringen så dagens lys. Erklæringen og Barentssamarbeidet markerte et brudd i norsk og nordisk utenrikspolitikk i den forstand at regionene fikk en egen definert rolle. Kirkeneserklæringen slo fast at det regionale nivå skulle innta en selvstendig posisjon i et nytt internasjonalt samarbeid.

Barentssekretariatet gjennomførte et åpent seminar om hva som egentlig var drivkreftene bak etableringen, hvilke resultater som er oppnådd, og hva vi kan se for oss av samarbeid de neste 20 årene. Fokuset var både på de sentrale og regionale drivkreftene. Seminaret ønsket å belyse det store bildet med personer som var aktiv i 1993 og personer som i dag er sentrale i utviklingen av ny norsk Barentspolitikk.

 

Kontaktinformasjon

Norwegian Barents Secretariat
Po box 276
NO-9915 Kirkenes

Visitors address:
Rådhusgata 8, Kirkenes.

Twitter: @BarentsSec
Facebook: facebook.com/barsek

Telefon: +47 78 97 70 50
E-post:

Russian offices

Contact our Russian offices for project assistance or other relevant issues:

Murmansk Office
Arkhangelsk Office
Nenets Office

Talking Barents

Increase your knowledge about Russia with the help of the Norwegian Barents Secretariat.

About us

The Norwegian Barents secretariat aims at improving the Norwegian-Russian relations by promoting cross border cooperation.

The Secretariat is also a center of compentence for Norwegian-Russian relations and for regional cross border cooperation.