Vår prosjektfinansiering

Barentssekretariatet har bidratt til finansieringen av rundt 4 000 norsk-russiske Barentsprosjekter siden 1993. I den samme perioden har det blitt bevilget nærmere 450 millioner kroner til gjennomføringen av disse prosjektene. Har du en god prosjektidé og en russisk partner er mulighetene gode for å bli tildelt midler fra Barentssekretariatet.

Barentssekretariatet har innført e-skjema for alle søknader. Alle søknader må sendes inn via Barentssekretariatets online søkeportal. 

Gå til Barentssekretariatets søkeportal

Utenriksdepartementet setter hvert år av rundt 30 millioner til Barentsprogrammet. Midlene disponeres av Barentssekretariatet, som fordeler dem til de prosjektene som innfrir kriteriene for å bli tildelt støtte. Formålet er å styrke båndene mellom folk i nord. Barentssekretariatets ordinære prosjektmidler utgjør den største finansieringsordningen, men det er i tillegg opprettet andre mindre målrettede program innenfor de ulike satsingsområdene. Under ser du hvilke program det er mulig å søke om midler fra.

Finansieringsprogram Type søknader Søknadsfrist
Barentssekretariatets ordinære prosjektmidler Alle gode norsk-russiske samarbeidsprosjekt. Fortløpende saksbehandling for prosjekter under 400 000 kr.
To ganger i året for større søknader
     
Ungdomsprogrammet

Multilaterale samarbeidsprosjekt for ungdom

Fortløpende saksbehandling
     
Helsefondet

Norsk-russiske helseprosjekt

Fortløpende saksbehandling
     
BarentsKult

Større norsk-russiske kulturprosjekt med profesjonelle kunstnere

To ganger i året
     
Idrettsprogrammet Norsk-russiske samarbeidsprosjekt innen idrett Fortløpende saksbehandling
     
Reisestøtte journalister Norske og russiske journalister som dekker nyheter i sitt naboland i nord Fortløpende saksbehandling

 


Kriteriene for finansieringsprogrammene er ulike og det er viktig å sette seg inn i disse før man søker. I margen til høyre kan du lære mer om våre finansieringsprogram og finne ut hvilket ditt prosjekt passer inn under.

Er du usikker på noe, ring +47 78 97 70 50 og be om å få snakke med en av våre saksbehandlere.

Kontaktinformasjon

Norwegian Barents Secretariat
Po box 276
NO-9915 Kirkenes

Visitors address:
Rådhusgata 8, Kirkenes.

Twitter: @BarentsSec
Facebook: facebook.com/barsek

Telefon: +47 78 97 70 50
E-post:

Russian offices

Contact our Russian offices for project assistance or other relevant issues:

Murmansk Office
Arkhangelsk Office
Nenets Office

Talking Barents

Increase your knowledge about Russia with the help of the Norwegian Barents Secretariat.

About us

The Norwegian Barents secretariat aims at improving the Norwegian-Russian relations by promoting cross border cooperation.

The Secretariat is also a center of compentence for Norwegian-Russian relations and for regional cross border cooperation.