Unge etablerere og ildsjeler søkes

Har du en gründer i magen, egen bedrift eller har du kanskje allerede satt et prosjekt ut i live? Og er du mellom 16 og 35 år?
Da er kanskje du en av de 25 heldige som skal få være med på et entreprenørskapsprosjekt hvor nettverksbygging på tvers av landegrenser og nyskapning står i fokus.

Hva går prosjektet ut på? Young Innovative Entrepreneurs er et internasjonalt forretningsutviklingsprosjekt med en målsetning om å skape økt samarbeid over landegrensene mellom unge entreprenører i Barentsregionen. Prosjektet fokuserer på nettverksbygging på tvers av landegrenser, opprettelse av inkubatormiljøer, kompetansebygging og coaching på enmannshånd, i grupper og i plenum. Dette skjer gjennom et spennende samspill mellom akademia, næringslivet og det offentlige.
 

Prosjektet strekker seg over 36 måneder og er tiltenkt 25 deltagere fra hvert av landene Norge, Sverige, Finland og Russland. Deltagerne får en unik mulighet til å øke sine kunnskaper om forretningsmulighetene som finnes i Barentsregionen og å bygge et nettverk, som er et viktig verktøy for utnyttelse av disse mulighetene. Spredning av denne praktiske kunnskapen vil bidra til å skape entusiasme og optimisme omkring entreprenørskap i regionen. Hva får du være med på? I arbeidet med å bygge nettverk, både nasjonalt og regionalt, vil deltagere i prosjektet få være med på flere konferanser hvor entreprenørskap, innovasjon og kreativitet vil være tema. I tiden mellom vitamininnsprøytningene konferansene er ment å være, vil det tilrettelegges for kontinuerlig coaching og veiledning. Noe av det en får være med på er:

  • Nasjonalt kick-off seminar
  • Konferanser i Norge, Russland, Sverige og Finland
  • Bedriftsfestivaler
  • Mentorprogram og coaching

Hvem leter vi etter? Deltagerne vi leter etter er unge nåværende, eller kommende, entreprenører og unge bedriftsledere fra Finnmark, Nordland eller Troms i aldersgruppen 16-35 år, som har interesse, mulighet og utbytte av de mulighetene som kostnadsfri deltakelse i prosjektet byr på. Om dette høres interessant ut kan du sende en kortfattet søknad om deltagelse til morten@barents.no. Søknaden bør kort inneholde litt om deg, om dine ideer eller prosjekter, og motivasjonen din for å delta i prosjektet.

Hva er entreprenørskap? En entreprenør er en som ser et behov, og vil nyttiggjøre seg av denne muligheten gjennom å utvikle en forretningside og starte forretningsdrift. Entreprenørskap er da kort fortalt gjennomføringen av å skape en ny bedrift som har mulighet til å tjene penger eller oppfylle andre målsetninger. Gjennom dette bidrar entreprenørskap til å skape et fremtidsrettet miljø for å få et stabilt og godt næringsliv som kan tjene hele samfunnet.

For mer informasjon ta kontakt med morten(a)barents.no, telefon: 97667604

Søknadsfristen for å delta er 15. mai.

Kontaktinformasjon

Norwegian Barents Secretariat
Po box 276
NO-9915 Kirkenes

Visitors address:
Rådhusgata 8, Kirkenes.

Twitter: @BarentsSec
Facebook: facebook.com/barsek

Telefon: +47 78 97 70 50
E-post:

Russian offices

Contact our Russian offices for project assistance or other relevant issues:

Murmansk Office
Arkhangelsk Office
Nenets Office

Talking Barents

Increase your knowledge about Russia with the help of the Norwegian Barents Secretariat.

About us

The Norwegian Barents secretariat aims at improving the Norwegian-Russian relations by promoting cross border cooperation.

The Secretariat is also a center of compentence for Norwegian-Russian relations and for regional cross border cooperation.