Underskriver avtale om Barents Grensedialog

Barentssekretariatet inngår en samarbeidsavtale med Jefferson Institute om utviklingen av prosjektet Barents Grensedialog. De to organisasjonene inngår også en intensjonsavtale om tilsvarende prosjekter i andre regioner.

De to avtalene markerer starten på et inngående samarbeid både i Barentsregionen og i andre regioner, mellom de to organisasjonene.

Som del av avtalen skal Jefferson Institute utvikle programvare og nettbaserte kurs i datajournalistikk. Jefferson Institute er en uavhengig forsknings- og utdanningsinstitusjon med data visualisering og datajournalistikk som et av sine spesialområder. Organisasjonen er lokalisert delvis i Washington DC, delvis i Beograd, Serbia.

Prosjektet Barents Grensedialog er del av de to organisasjonenes planer for utvikling av grensekryssende nyheter og informasjon i Barentsregionen, samt i andre europeiske grenseregioner. Initiativet støttes med midler fra det norske Utenriksdepartementet og det amerikanske U.S. National Science Foundation. Prosjektet ble formelt igangsatt i en prosjektkonferanse i Kirkenes i begynnelsen av februar.

- Dette prosjektet bidrar til å styrke tilgjengeligheten til sosial og økonomisk nøkkeldata fra regionen og legger således til rette for en bedre forståelse av lokale og regionale utviklingstrekk, sier Sekretariatsleder Rune Rafaelsen.

- Barentssekretariatet legger I økende grad vekt på utvikle sitt informasjonsarbeid, legger han til.

Sentrale bestanddeler i prosjektet Barents Grensedialog er utvikling datavisualisering og datajournalistikk. Eksisterende og sammenlignbare data, deriblant innenfor feltene handel, grensekryssinger, visum, infrastruktur, levevilkår og annet, skal bli kartlagt, samlet inn og visualisert i en dataportal. I tillegg skal nettbaserte kurs i datajournalistikk bli utviklet. Det legges også opp til å styrke samarbeidet om grensekryssende data mellom de statistiske myndighetene i regionen.

Kontaktinformasjon

Norwegian Barents Secretariat
Po box 276
NO-9915 Kirkenes

Visitors address:
Rådhusgata 8, Kirkenes.

Twitter: @BarentsSec
Facebook: facebook.com/barsek

Telefon: +47 78 97 70 50
E-post:

Russian offices

Contact our Russian offices for project assistance or other relevant issues:

Murmansk Office
Arkhangelsk Office
Nenets Office

Talking Barents

Increase your knowledge about Russia with the help of the Norwegian Barents Secretariat.

About us

The Norwegian Barents secretariat aims at improving the Norwegian-Russian relations by promoting cross border cooperation.

The Secretariat is also a center of compentence for Norwegian-Russian relations and for regional cross border cooperation.