Styrket båndene mot Arkhangelsk

Alle tre fylkeskommuner i Barentsregionen var til stede under Margaritinskajamarkedet i Arkhangelsk i år. Festivalen har blitt en veldig viktig arena for å styrke kontakten mellom Nord-Norge og Arkhangelskregionen. 

De siste årene har det alltid vært store delegasjoner fra Finnmark, Troms og Nordland under Margartinskaja Jarmarka, som det årlige markedet i Arkhangelsk heter. Dette er en stor årlig messe som holdes i Arkhangelsk by og samler mennesker fra hele regionen.

Derfor har det vært naturlig å legge samarbeidsmøter mellom de nordnorske fylkeskommunene og Arkhangelsk til dette markedet. Med arkhangelskguvernør Igor Orlov i spissen, ble det avholdt seminar mellom norske og russiske kommuner og fylkeskommuner der hovedtemaet var interkommunalt samarbeid.

Under disse møtene signerte også Finnmark fylkeskommune og Arkhangelsk oblast en ny fireårig samarbeidsavtale. Samarbeidsavtalen omhandler en rekke områder som næring, likestilling, kultur, idrett, ungdom, utdanning og miljø, og fungerer som et overordnet rammeverk for samarbeid innen de forskjellige sektorene. Avtalen ble underskrevet av guvernør i Arkhangelsk Igor Orlov og fylkesråd i Finnmark, Grethe Ernø Johansen. Les mer om samarbeidsavtalen på Finnmark Fylkeskommune sin nettside.

Jazzcampen UrBand Camp, initiert av Rune Paulsen, var et spennende norsk-russisk samarbeid som også bidro til å sette sitt preg på festivaluka. Her deltok blant annet koret Ajve fra Bodø. Koret hadde også egne konserter utenfor jazzcampen. Stig Olsen i Nordland fylkeskommune forteller at deres konsert gjorde sterkt inntrykk på russerne, der flere publikummere stod og gråt mens de opptrådte.

Ungt Entreprenørskap Nordland og Ungt Entreprenørskap Norge la vekt på næringsutvikling i seminaret de arrangerte med Norsk-Russisk Handelskammer. Rolls Royce Norge var sterkt involvert i seminaret og et av hovedtemaene var knyttet til bygging av båtmotorer i Russland. Her var det 20-30 deltakere fra norske og russiske studentmiljøer og tilbakemeldingene fra seminaret var veldig gode.

Kontaktinformasjon

Norwegian Barents Secretariat
Po box 276
NO-9915 Kirkenes

Visitors address:
Rådhusgata 8, Kirkenes.

Twitter: @BarentsSec
Facebook: facebook.com/barsek

Telefon: +47 78 97 70 50
E-post:

Russian offices

Contact our Russian offices for project assistance or other relevant issues:

Murmansk Office
Arkhangelsk Office
Nenets Office

Talking Barents

Increase your knowledge about Russia with the help of the Norwegian Barents Secretariat.

About us

The Norwegian Barents secretariat aims at improving the Norwegian-Russian relations by promoting cross border cooperation.

The Secretariat is also a center of compentence for Norwegian-Russian relations and for regional cross border cooperation.