Statistisk samarbeid og datajournalistikk på dagsorden

Konferansen Barents Border Dialogue hadde mer enn 80 deltakere, deriblant representanter for fem lands statistiske myndigheter, forskningsorganisasjoner og rekke medieorganisasjoner.


  1 / 9 
 
Leading representatives of statistical offices 
Leading representatives of statistical offices
From left Georgy Oksenoyt (Rosstat), Ari Türkko (Statistics Finland) and Olav Ljones (Statistics Norway)
 


Konferansen fant sted i Kirkenes dagene 6-7. februar og hadde ambisjon om å bidra til en styrking av samarbeid mellom statistiske myndigheter, samt fremme datajournalistikk blant regionale journalister. Flere ledende representanter for de aktuelle myndighetene var tilstede og datajournalister fra flere land presenterte aktuelle prosjekter.

Blant prosjektene som ble viet mest oppmerksomhet var Patchwork Barents (www.patchworkbarents.org), et prosjekt utviklet av Barentssamarbeidet sammen med organisasjonen Jefferson Institute.

«Barentsregionen har godt utviklet infrastruktur, industri og samfunnstruktur og er en sentral del av et arktis i rask endring. Statistisk samarbeid og datajournalistikk er verktøy som gjør oss bedre i stand til å forstå utviklingen i regionen, sier Sekretariatsleder Rune Rafaelsen.

Konferansen inkluderte også en workshop i datajournalistikk og et møte mellom de statistiske representantene. Sistnevnte ble ledet av Olav Ljones, nestleder i Statistisk Sentralbyrå. I dette møtet ble alle landenes representanter enige om å jobbe for et mer formalisert Barentssamarbeid innenfor feltet grensekryssende statistikk.

«Sammenlignbar statistikk på tvers av land og regioner er nødvendig i en globalisert verden», understreket Ljones og la til at statistikkbyråene nå ønsker å styrke samarbeidet i nord.

Tilstede på konferansen var også en delegasjon fra Bulgaria som nå er involvert i tilsvarende aktiviteter for å styrke grensekryssende statistisk samarbeid og datajournalistikk på Balkan.

Kontaktinformasjon

Norwegian Barents Secretariat
Po box 276
NO-9915 Kirkenes

Visitors address:
Rådhusgata 8, Kirkenes.

Twitter: @BarentsSec
Facebook: facebook.com/barsek

Telefon: +47 78 97 70 50
E-post:

Russian offices

Contact our Russian offices for project assistance or other relevant issues:

Murmansk Office
Arkhangelsk Office
Nenets Office

Talking Barents

Increase your knowledge about Russia with the help of the Norwegian Barents Secretariat.

About us

The Norwegian Barents secretariat aims at improving the Norwegian-Russian relations by promoting cross border cooperation.

The Secretariat is also a center of compentence for Norwegian-Russian relations and for regional cross border cooperation.