Samlet for Barentssamarbeidet

Statssekretær Bård Glad Pedersen i Utenriksdepartementet hadde sitt første møte med politisk ledelse i de tre nordligste fylkene torsdag. Møtet viste stor grad av enighet om kursen videre for Barentssamarbeidet. 

Statssekretær Pedersen er klar på at Barentssamarbeidet er et viktig satsingsområdet for den nye regjeringen, noe han også innledet møtet med å fortelle.

Det er de tre nordligste fylkene Nordland, Troms og Finnmark som eier Barentssekretariatet, og det er de folkevalgte fylkespolitikerne som styrer hva sekretariatet skal fokusere på. Derfor var det viktig å følge opp møtet som statssekretær Pedersen hadde med sekretariatets ansatte i Kirkenes i november, med et møte med den politiske ledelsen i de nordligste  fylkene.

For fylkesrådsleder i Troms Pia Svensgård, fylkesordfører i Finnmark Runar Sjåstad og politisk rådgiver i Nordland Jørgen Bikset var det viktig å fremheve betydningen som Barentssekretariatet har i å opprettholde et godt samarbeid mellom folk i Nord-Norge og våre russiske venner i Nordvest-Russland. Ingen av fylkeskommunene har muligheten til å bygge opp en spesialkompetanse på norsk-russisk samarbeid, men det finner de til en hver tid ved Barentssekretariatets kontor. I tillegg ble det lagt stor vekt på hvilken betydning informasjonskontorene i Murmansk, Arkhangelsk og Naryan Mar har som baser for det meste av nordnorsk aktivitet i Russland. 

Pedersen avsluttet med å si at det blir viktig i tiden fremover å sikre en god dialog mellom departementet og fylkene. Både for å sikre en faglig oppdatering på situasjonen i nord, og like viktig å for å ha en god dialog med den politiske ledelsen i fylkene. Og alle var de samstemt på et felles fokus for å styrke grenseoverskridende folk-til-folk samarbeid i nord. 

Kontaktinformasjon

Norwegian Barents Secretariat
Po box 276
NO-9915 Kirkenes

Visitors address:
Rådhusgata 8, Kirkenes.

Twitter: @BarentsSec
Facebook: facebook.com/barsek

Telefon: +47 78 97 70 50
E-post:

Russian offices

Contact our Russian offices for project assistance or other relevant issues:

Murmansk Office
Arkhangelsk Office
Nenets Office

Talking Barents

Increase your knowledge about Russia with the help of the Norwegian Barents Secretariat.

About us

The Norwegian Barents secretariat aims at improving the Norwegian-Russian relations by promoting cross border cooperation.

The Secretariat is also a center of compentence for Norwegian-Russian relations and for regional cross border cooperation.