Russlandskontor

Trenger du hjelp i Russland, kontakt et av våre Russlandskontor.

For å ha en tettere oppfølging av våre aktiviteter i Russland har vi opprettet tre informasjonskontor i Russland. I Murmansk, Arkhangelsk og Naryan Mar. Våre russiske medarbeidere er til uvurderlig hjelp og støtte for veldig mange av prosjektene.

Når vi jobber med norsk-russisk samarbeid er det helt avgjørende å ha en nær kontakt med alle ulike miljøer i Russland. Det er vanskelig å få til fra et kontor i kirkenes og derfor er våre fem russiske medarbeidere til uvurderlig hjelp i vår daglige drift.

Vår russiske kolleger vil kunne yte hjelp for prosjektledere og prosjektdeltakere, i tillegg til at de kan informere om Barentssekretariatets arbeid i Russland.

Alle fem behersker meget godt engelsk og i tillegg behersker flere av dem også norsk.

Kontaktinformasjon

Norwegian Barents Secretariat
Po box 276
NO-9915 Kirkenes

Visitors address:
Rådhusgata 8, Kirkenes.

Twitter: @BarentsSec
Facebook: facebook.com/barsek

Telefon: +47 78 97 70 50
E-post:

Russian offices

Contact our Russian offices for project assistance or other relevant issues:

Murmansk Office
Arkhangelsk Office
Nenets Office

Talking Barents

Increase your knowledge about Russia with the help of the Norwegian Barents Secretariat.

About us

The Norwegian Barents secretariat aims at improving the Norwegian-Russian relations by promoting cross border cooperation.

The Secretariat is also a center of compentence for Norwegian-Russian relations and for regional cross border cooperation.