Prosjekttildelinger juni 2014

6. juni ble følgende prosjekter tildelt støtte fra Barentssekretariatet. 

70-års Frigjøringsmarkering i Sør-Varanger
Søker: Sør-Varanger kommune v/ Dagfinn Gjerde
Partnere: Severomorsk kommune m/flere

Barentssekretariatets støtte: 250 000 NOK
I forbindelse med jubileet for frigjøringa av Øst-Finnmark og Pechenga planlegger Sør-Varanger en rekke arrangementer med norsk-russisk deltakelse. En delegasjon fra SVK skal reise til Pechenga og Litsa for å være med i markeringer der 22. oktober; i Kirkenes skal det arrangeres en rekke konserter, blant annet  med Nordflåtens orkester og Divisjonsmusikken,utstillinger og kransenedleggelser.


Visningstur Arkhangelsk- Solovetsky    
Søker: Cruisenettverk Nord-Norge & Svalbard v/ Erik Joachimsen
Russisk partner: Intourist Arkhangelsk

Barentssekretariatets støtte: 140 000 NOK
Cruisenettverk Nord-Norge & Svalbard (CNNS) ønsker å bidra til økt trafikk øst for Nordkapp, dette sett i sammenheng med snuhavnprosjektet i Lakselv. For at skipene skal kunne starte og avslutte et cruise i Norge, må skipet utenlands i 24 t grunnet kabotasjeregler. Det vil derfor være viktig å legge til rette for cruise mot Kvitsjøen.


Norsk-russisk skoleutveksling           
Søker: Kongsbakken videregående skole
Partnere: Gymnas nummer 1, Murmansk

Barentssekretariatets støtte: 27 000 NOK
Kongsbakken Videregående Skole i Tromsø og Gymnas nr 1 i Murmansk ønsker å fortsette sin elevutveksling. 12 elever og to lærere fra hver skole skal reise på besøk til heverandre i en skoleuke - de norks reiser til Murmansk om høsten 2014, de russiske til Tromsø om våren 2015.


Face to face with the problem IV           
Søker: Pertinax R. Næss
Partner: Yuventus II, Arkhangelsk

Barentssekretariatets støtte: 50 000 NOK  
Det er et stigende tall for kjønnsykdommer hos ungdom og helseinstitusjoner ønsker å samarbeid rundt metodebruk. Prosjektet følger opp tidligere helseprosjekter der målet er å  skolere ungdommer i grunnleggende spørsmål om kjønnsykdommer og en god livsstil, samt lære dem teknikker for kommunikasjon med jevnaldrende om intime spørsmål. Prosjektet skal og skolere helsearbeidere og andre som arbeider med ungdom i kommunikative teknikker. Prosjektet skal  og fremme erfaringsutveksling mellom fagfolk som jobber med ungdom.


Barents judo cup og leir i Bodø
 Søker: Bodø Judo club v/ Hanne Myrnes
Partnere: Arkhangelsk Judoforbund
Barentssekretariatets støtte: 140 000 NOK
 
Formålet med prosjektet er å etablere et judosamarbeid gjennom et nettverk av judoklubber mellom norsk, russisk og svensk side i Barentsregionen. De ønsker å gjøre judo til en del av idrettspillaren i Barentssamarbeidet gjennomprøveprosjektet Barents judo cup og leir i Bodø 13.‐15. juni 2014. Dette skal fortsettelsen på samarbeidet "Judoteam Barents",som ble startet opp i fjor. I år har stevnet status som Norgescupkonkurranse, noe som gir arrangementet mer blest innad i judoNorge.


Koordinere Barents cycling cup               
Søker: Sirma IL v/ Synnøve Solbakk
Partner: Pilgrims cycling club; Oulu Triathlon and cycling

Barentssekretariatets støtte: 25 000 NOK
Sirma IL har i Norge påtatt seg oppgaven å koordinere Barents cycling cup, og det har vi gjort de siste årene. Det planlegges i 12 ‐15 enkeltritt i cupen i år, og første er i Luosto 24.‐25. mai 2014.


Resource Geopolitics - Sovereignity     
Søker: Gunnhild Hoogensen Gjørv
Partner: Luzin Institute for Economic Studies, Kola Science Center.

Barentssekretariatets støtte: 120 000 NOK
Calotte Academy (CA) er et åpent omreisende symposium innen kompetanse og nettverksbygging med en serie paneldebatter, workshops og  rådhusmøter. Det bidrar til å åpne dialog mellom forskere, studenter, politikere, samer og det offentlige. 2014-utgaven vil fokusere på stabilitet og fred i det 21. århundre i Barentsregionen, samt  hele Arktis som er basert på institusjonalisert internasjonalt og regionalt samarbeid.  CA er internasjonalt symposium med en sterk norsk, finsk og russisk samarbeid, hvor alle er likestilte partnere.


International welders, videreføring      
Søker: Barents Total Control A/S v/ Ulf Jacobsen
Partner: Murmansk Industrial college

Barentssekretariatets støtte: 110 000 NOK
Barents total Control a.s er et foretak skal utvikle og levere sveise‐tekniske tjenester til industrien- og Olje&Gassnæringa. Søker har fått godkjenning til å sertifisere sveisere gjennom Teknologisk Institutts godkjenningssystem. Sammen med Murmansk Industri College skal søker utvikle et Internasonalt sertifiseringsprogram. Målet er å sertifisere sveisere mot olje og gass industrien.


EcoPechora 2014 international conference        
Søker: Akvaplan-niva AS v/ Alexei Bambulyak
Partner: Administration of Nenets Autonomous district;

Barentssekretariatets støtte: 180 000 NOK
Akvaplan-niva i Tromsø skal være medarrangør i konferansen EcoPechora 2014 i Naryan-Mar i oktober. Seks norske deltakere skal delta i konferansen. Akvaplan-niva skal delta i forberedelser og etterarbeid til konferansen.


Norsk-russisk samarbeid for gjeninnføring av Grunnloven i Finnmark 1944      
Søker: Vardø folkeakademi v/ Remi Strand
Partner: Arkhangelsk The City Gymnasium nr 3
Barentssekretariatets støtte: 70 000 NOK

Vardø og Arkhangelsk vil arrangere en rekke begivenheter for å markere 70-årsjubileet for frigjøringen av Øst-Finnmark. Det skal i perioden juni-oktober arrangeres utveksling av delegasjoner, minneekspedisjon i fotsporene til Polardivisjonen samt en historisk rekonstruksjon av Petsamo-Kirkenes operasjonen.


Carmina Burana turne med Finnmark Operakor
Søker: Finnmark Operakor v/ Ursa Lah
Partner: The Music Theatre odf the Republic of Karelia
Barentssekretariatets støtte: 150 000 NOK

Konsertturne med kantaten Carmina Burana av Carl Orff, kammervesjonen. Turneen finner sted i Øst‐Finnmark i begynnelsen avoktober, og har spesielt fokus på et ungt publikum.


Tungt - tuné og workshop         
Søker: Mari Bø
Partner: 
Childrens Theatre Center, Murmansk
Barentssekretariatets støtte: 230 000 NOK
Det søkes om midler til en utveksling mellom dansekunstnere i Nord‐Norge og Nord‐Russland som arbeider i frilansmiljøet. Måletmed utvekslingen er å etablere kontakter mellom de to fagmiljøene, og gi de en plattform der de kan møtes og utveksleerfaringer fra arbeidslivet i de respektive landene, gjennom forestilling og workshops.


Med fokus på CP: Unge og voksne funksjonshemmede i Norge
Søker: Celebral Parese-foreningen i Troms
Partner: Kola district organization of Voi Murmansk Oblast, All-Russian Society

Barentssekretariatets støtte: 110 000 NOK
Prosjektet arrangeres i den hensikt å utveksle kunnskap og erfaringer rundt det å være funksjonshemmet mellom norske ogrussiske miljøer. Representanter fra CP‐foreningen, herunder en ungdom med CP reiser til Murmansk for å utveksle erfaringer omdet å ha CP med miljøer der. På turen deltar også journalist og norsk koordinator. Prosjektet ønsker å sette fokus på det å ha CP ien norsk/russisk kontekst, videre etablere kontakt som kan føre til et fremtidig samarbeid.


Forprosjekt Vesisaari   
Søker: Varangerfestivalen v/ Maria Utsi
Partner: Amadeuskoret/ Valeri Ivanov
Barentssekretariatets støtte: 160 000 NOK

Varangerfestivalen starter i 2014 et samarbeid med Scene Finnmark om utviklingen av et større musikkspill for kor og orkestermed arbeidstittel "Vesisaari". Verket skal ta for seg innvandringshistorien i Vadsø/Varanger fortalt gjennom tre sterkekvinneskikkelser og deres historier gjennom 150 år. Identitet og tilhørighet er en tematisk rød tråd i fortellingen. Forestillingen ertenkt spilt annenhvert år under Varangerfestivalen i uke 32, med premiere i august 2015. Kjernen i prosjektet erVarangerfestivalens mangeårige festivalkor bestående av sangere fra Varanger og Murmansk.


SAKU med russiske gjester - et samarbeid mellom funksjonshemmede og frivillige     
Søker: Norbareus Elena J. Beck
Partner: Teaterstudio Spiret/ Rostok,Petrozavodsk; Fritidsavdelingen Rana kommu

Barentssekretariatets støtte:95 000 NOK
Teatergruppe SPIRET (15 personer) kommer med buss fra Petrozavodsk til Mo i Rana for å delta i SAKU 30.juni‐4.juli 2014. De borsammen med norske deltagere, de deltar i SAKUs aktiviteter, viser sine korte forestillinger på felles samlinger, deler sineerfaringer, og organiserer aktivitetsstasjon for deltagere.


Dukkemakerkurs, Kulturdugnad Gamvik          
Søker: Gamvik kunstforening v/ Torstein Johnsrud
Partner: Tatiana Gombash, Murmansk
Barentssekretariatets støtte: 10 000 NOK
Arrangør er Gamvik Kunstforening, kursholder er Tatiyana Gombash, og dukkemakerkurset er et av programpunktene underKulturdugnad Gamvik 2014. Vi ønsker at kurset skal stimulere til kreativitet og internasjonale kontakter. 


Forprosjekt- Ryttersport i Barentsregionen    
Søker: Sør-Varanger Rideforening v/ Monica Hauan 
Partner: Arkhangelsk stall; Murmansk stall; Norges generalkonsulat i Murmansk
Barentssekretariatets støtte: 50 000 NOK
Etter å ha skapt kontakt med russiske hesteaktører i Murmansk, Arkhangelsk og Kirovsk i november 2013 i Murmansk blir nestetreff i Kirkenes 20‐22.juni 2014. Det er ventet ca 15personer fra Russland og målet er å utveklse kunnskap om hestehold ogridesport i tillegg til en vennskapskonkurranse.


Oil transport from the Russian part of the Barents Region.
Søker: Akvaplan-niva AS v/ Alexei Babulyak
Partner: Akvaplan-niva Barents,Murmansk; Bioforsk jord og miljø Svanhovd; NSR I

Barentssekretariatets støtte: 200 000 NOK
The project is continuation and up‐date of the reports on oil and gas transportation from the Russian part of the Barents region and adjusted areas along Russian and Norwegian Arctic coast that were published every second year from 2003 to 2011.


TOPPENKURSET International Summer Academy and festival of music
Søker: Vefsn unge strykere v/ Martha E. Mikalsen
Partner: Karelia Youth Orchestra Society; Norrbotten Kammarorkester.

Barentssekretariatets støtte: 140 000 NOK
Partene ønsker å drive opplæring i samspill på ulike nivå og med stort musikalsk mangfold, for å inspirere barn og unge til å satse påmusikk, bli yrkesmusikere/flinke amatører. de ønsker også å gjøre områdene innen Barentsregionen kjent for unge musikere, skapesamhørighet, forståelse og vennskap, og utveksle impulser.Toppenkurset International Summer Academy & Festival of Music 25.-30.juni favner både en internasjonal musikkfestival med 15 konsertarrangementer og en internasjonal sommermusikkskole for ca. 105 deltakere.


4H ungdom på fylkesleir i Rotsund         
Søker: 4H Troms v/ Anne Kari Eliassen
Partner: Apatity 4H, Reinrosa 4H

Barentssekretariatets støtte: 98 000 NOK
4H‐ungdom fra Apatity 4H på sommerens fylkesleir i Nordreisa sammen med Troms 4H. Målet er at 4Hungdommeneblir enda bedre kjent med hverandre, med hverandres kultur og også med drift av 4H. Det er viktig at de norske 4Hungdommeneblir kjent med sine 4H‐naboer i øst og vice versa. Formålet er å fremme demokratiutvikling og aktivt medborgerskap hos ungdommene. 


Mediacamp 2014            
ker:Pasvik folkehøgskole
Partner: Foreningen Norge-Kareliasungdomsorganisasjon Solveig

Barentssekretariatets støtte: 94 000 NOK
Formålet er å skape et nettverk mellom norsk og russisk ungdom gjennom et fotoprosjekt. Ungdom fra Pasvik folkehøgskole reiser til Petrozavodsk i september og bor privat hos ungdom i Solveig. Ungdom fra Solveig reiser til Pasvik folkehøgskole i desember. Prosjektet skal resultere i to fotoutstillinger, i Petrozavodsk og i Pasvik/Kirkenes. 


Deltakelse i ASKR 2014
Søker: Møysalen Nasjonalparksenter AS v/ Harry Lind
Partner: Association of Water Sport & Tourism

Barentssekretariatets støtte: 60 000 NOK
Prosjektet har to mål. Å introdusere havpadling for ungdom fra Monchegorsk og at de skal delta i Arctic Sea Kayak Race havpadlekonkurranse


Grunnlovsjubileum og markering av 70 år siden frigjøringa        
Søker: Finnmark fylkeskommune v/ Susanne Wasa Hagen
Partner: Murmansk fylkesadministrasjon

Barentssekretariatets støtte: 90 000 NOK
Finnmark Fylkeskommune ønsker å invitere russiske gjester til markering av frigjøringsjubileet og 200-årsjubileet for Grunnloven den 25. oktober 2014. Markeringen skal i første rekke skje ved Rørbua i Bjørnevatn.


Prosjekt Samspill            
Søker: Møysalen Nasjonalparksenter AS v/ Harry Lind
Partner: Lappland Biosphere Reseerve,Monchegorsk; Offersøy feriesenter AS; Rinø

Barentssekretariatets støtte: 65 000 NOK
Prosjekt Samspill skal arrangere en natur‐ og kulturhistorisk reise i de mindre besøkte områdene i Møysalen nasjonalpark og i landskapsvernområdet Svellingsflaket. I 2013 ble det bestemt at bygda Hennes skal være forvaltningsknutepunkt for Møysalen nasjonalpark og Svellingsflaket landskapsvernområde. Partner fra Lapland Reserve kommer for å oppleve de nye områdene og gi søker sine faglige inntrykk. Blant deltakerne fra Norge er ungdom som skal bygges opp til naturveiledere og guider i nasjonalparken og landskapsvernområdet og  prosjektleder ønsker kunnskapsoverføring fra våre gjester som besitter høy kompetanse innen naturfagområdene.


Sjakkleir for barn i Barentsregionen      
Søker: Tromsø Sjakklubbs Ungdom v/ Marianne Lund
Partner: Sjakkskolen i Arkhangelsk; Arkhangelsk kommunale sjakkskole

Barentssekretariatets støtte: 95 000 NOK
Under sjakk‐OL i Tromsø i august 2014 skal TSKU arrangere en barnesjakkleir med tilhørende barnesjakkolympiade. Det blir lagt opp til turneringsspill, sosialt samvær og sjakktrening for deltakerne. Tilsvarende vil Arkhangelsk arrangere turnering med deltakelse fra Tromsø, Hviterussland og Tyskland.

Kontaktinformasjon

Norwegian Barents Secretariat
Po box 276
NO-9915 Kirkenes

Visitors address:
Rådhusgata 8, Kirkenes.

Twitter: @BarentsSec
Facebook: facebook.com/barsek

Telefon: +47 78 97 70 50
E-post:

Russian offices

Contact our Russian offices for project assistance or other relevant issues:

Murmansk Office
Arkhangelsk Office
Nenets Office

Talking Barents

Increase your knowledge about Russia with the help of the Norwegian Barents Secretariat.

About us

The Norwegian Barents secretariat aims at improving the Norwegian-Russian relations by promoting cross border cooperation.

The Secretariat is also a center of compentence for Norwegian-Russian relations and for regional cross border cooperation.