ProsjektGlederkonferansen 2014

Alle prosjektledere i Barentssamarbeidet er velkommen til ProsjektGlederkonferansen 2014. En konferanse til inspirasjon for det norsk-russiske prosjektsamarbeidet. Konferansen gjennomføres på Rica Ishavshotellet i Tromsø den 11. og 12. september 2014.  

Barentssekretariatet inviterer viktige aktører innen det regionale Barentssamarbeidet til en konferanse der målet er å inspirere og dele erfaringer med hverandre. Vi vet at det både er spennende og lærerikt å jobbe på tvers av grensene, men at det også kan være utfordrende. På konferansen ønsker vi å bidra til økt kunnskap om dagens situasjon i Russland, informere om søknadsprosedyrer og kriterier for prosjektstøtte, stake ut viktige framtidige samarbeidsområder og diskutere strategiske veivalg videre.

Gå hit for å melde deg på

Hvem:
Personer i organisasjoner, institusjoner, offentlig virksomhet eller private bedrifter som ønsker, har, eller har hatt, en sentral posisjon i gjennomføringen av samarbeidsprosjekter med partnere i Nordvest- Russland. Mediebedrifter som er interessert i Barentssekretariatets støtteordninger og situasjonen i Nordvest-Russland, er også hjertelig velkommen.

Hvor og når:
Konferansen arrangeres 11. - 12. september 2014 på Rica Ishavshotell i Tromsø, med start etter lunsj torsdag 11. september.

Reisestøtte:
Selve konferansedeltakelsen er gratis. Under oppholdet i Tromsø kan Barentssekretariatet dekke kost og losji (en natt) for en deltaker fra hver organisasjon/institusjon i den norske delen av Barentsregionen; Nordland, Troms og Finnmark. Det eneste du som deltaker må dekke selv er reisen til konferansen. 

Påmelding:
Frist for påmelding til konferansen er mandag 25. august.

 

Program for ProsjektGlederkonferansen 2014

Torsdag 11. september

11:00

Lunsj

12.00

Åpning

 

 

Presentasjon av Barentssekretariatet

 

 

Velkommen v/Line Fusdal, Fylkesrådsleder Troms

 

 

Åpningstale v/Utenriksminister Børge Brende (TBC)

12.30

Russland i dag og det fremtidige Barentssamarbeidet

 

 

v/ Knut Hauge, Det norske utenriksdepartementet

13.00

Barentsregionen- en journalistisk gullgruve

 

 

v/ Trine Hamran, Frilansjournalist

Thomas Nilsen, Redaktør i BarentsObserver

13.25

Når samarbeid ikke bare er enkelt

 

 

Urfolksamarbeidet i Barentsregionen

Tanja Egorova, Barents Indigenous Peoples Office i Murmansk

Anja Salo, Urfolksrådgiver Barentssekretariatet

13.50

Kaffepause

14.15

Paneldebatt

 

 

Hvorfor er det norsk-russiske samarbeidet viktig i 2014?

Moderator Trine Hamran

 

 

I panelet:

Utenriksminister Børge Brende

Redaktør i Barents Observer, Thomas Nilsen, 

Barents urfolksleder, Christina Henriksen,

Human Rights House Foundation, Ane Bonde

15.15

Kaffepause

15.30

Tall blir barentshistorier: Patchwork Barents

 

 

v/ Liza Vasilieva, Prosjektleder

15.50

Hvordan selge en prosjektidé

 

 

Barentssekretariatets støtteordninger, prioriteringer og rutiner

v/ Margrethe Alnes og Laila Dalhaug

16.15

Gruppearbeid m/kaffe

18.00

Avslutning

19.30

Barents-middag i restauranten på Ishavshotellet

 

 

Med kulturinnslag

 

Fredag 12. september

09.00

Hvis ord ikke strekker til, tar filmen deg dit du vil

 

 

Filmfremvisning med produksjoner fra   Nordic Youth film Festival

og Barents Youth Film Academy

09.20

Innovativ kulturnæring

 

 

v/ Stein Medby og Heidi Andreassen

09.45

Inspirasjonsforedrag

 

 

v/Roger Finnjord

10.15

Kaffepause

10.30

Oppsummering fra gruppearbeidet

11.45

«Alt for Barents!»

 

 

v/ Rune Rafaelsen, Leder i Barentssekretariatet

12.00

Lunsj

13.00

Tematreff

 

 

Barentssekretariatets ansatte svarer på konkrete spørsmål innenfor sine fagområder. Her blir det anledning til å knytte kontakter med våre rådgivere innenfor:

 

 

 

  • næringsliv
  • kultur
  • urfolk
  • idrett
  • media
  • ungdom

Kontaktinformasjon

Norwegian Barents Secretariat
Po box 276
NO-9915 Kirkenes

Visitors address:
Rådhusgata 8, Kirkenes.

Twitter: @BarentsSec
Facebook: facebook.com/barsek

Telefon: +47 78 97 70 50
E-post:

Russian offices

Contact our Russian offices for project assistance or other relevant issues:

Murmansk Office
Arkhangelsk Office
Nenets Office

Talking Barents

Increase your knowledge about Russia with the help of the Norwegian Barents Secretariat.

About us

The Norwegian Barents secretariat aims at improving the Norwegian-Russian relations by promoting cross border cooperation.

The Secretariat is also a center of compentence for Norwegian-Russian relations and for regional cross border cooperation.