Et aktivt samarbeid

Hvert år får Barentssekretariatet inn mellom 500 og 600 søknader om støtte til ulike norsk-russiske samarbeidsprosjekter. Rundt halvparten av disse oppfyller kriteriene vi stiller for å bli tildelt støtte, og kan dermed bidra til å oppnå målsetningen om å skape mest mulig aktivitet på tvers av den norsk-russiske grensen.

Hver eneste dag, hele året gjennom, foregår det norsk-russiske møter i Barentsregionen hvor Barentssekretariatet har vært med og lagt til rette for samarbeidet. Det kan være lag og foreninger som møtes for å synge eller danse, ungdom som møtes for å diskutere rettigheter eller miljøvern, idrettslag som møtes for å trene eller konkurrere, urfolk som samarbeider om å styrke sin kultur og identitet, små bedrifter som har sitt første møte for å videreutvikle en felles kommersiell ide eller kanskje universiteter som prøver å utvikle et norsk-russisk forskningssamarbeid. Spennvidden for samarbeidsprosjekter hvor Barentssekretariatet har bidratt er enorm.

Å fremme den nære kontakten mellom nordmenn og russere i nord er den viktigste oppgaven til Barentssekretariatet. Gjennom å finansiere tusenvis av prosjekter har Barentssekretariatet bidratt til at titusener av nordmenn og russere har truffet hverandre siden etableringen av Barentssamarbeidet i 1993.

I margen vil du finne nyheter om Barentssamarbeidet, du vil finne presentasjoner og bilder av pågående og avsluttede samarbeidsprosjekter, samt en oversikt over alle prosjekter vi har bidratt med finansiering til siden 2003.

Kontaktinformasjon

Norwegian Barents Secretariat
Po box 276
NO-9915 Kirkenes

Visitors address:
Rådhusgata 8, Kirkenes.

Twitter: @BarentsSec
Facebook: facebook.com/barsek

Telefon: +47 78 97 70 50
E-post:

Russlandskontor

Trenger du hjelp i Russland, kontakt et av våre Russlandskontor.

Om oss

Gjennom prosjektsamarbeid bidrar Barentssekretariatet til å styrke forholdet mellom nordmenn og russere.

Barentssekretariatet er også et kompetansesenter for norsk-russiske relasjoner og grenseregionalt samarbeid.

Talking Barents

Bruk Barentssekretariatet til å øke din kunnskap om Russland.