Motoren for norsk-russisk samarbeid i nord

Barentssekretariatet jobber med å utvikle det norsk-russiske samarbeidet i nord gjennom å fremme grenseoverskridende samarbeidsprosjekter mellom nordmenn og russere. Vi er også et kompetansesenter på norsk-russiske relasjoner og på grenseregionalt samarbeid.

Barentssekretariatets arbeidsoppgaver kan deles i tre:

Prosjektfinansiering

  • Fordeler prosjektmidler til norsk-russiske samarbeidsprosjekter på vegne av Utenriksdepartementet.
  • Ressurssenter og koordinator i forbindelse med prosjekthåndtering innenfor Barentsprogrammet.
  • Årlig tildeles det midler til rundt 200 prosjekter av svært ulik karakter og kostandsnivå. Alt fra små prosjekter på 5 000-10 000 og opp til prosjekter med totalbudsjett på flere millioner.

Ressurssenter

  • Driver informasjonsvirksomhet om Nordområdene overfor sentrale miljøer utenfor regionen; Storting, Regjering, næringsliv, organisasjoner og lignende.
  • Nyhetstjenesten BarentsObserver.com samler nyheter fra Barentsregionen og setter fokus på viktige problemstillinger i Nordområdene.
  • Drive utstrakt informasjonsvirksomhet og kontaktarbeid i regionen for å bekjentgjøre mulighetene som finnes innenfor Barentssamarbeidet.
  • Synliggjøre den regionale aktiviteten og skape aksept for samarbeidet.
  • Gjennomfører eller finansierer ulike typer utredningsarbeid knyttet til relevante problemstillinger i regionen.

Barentssamarbeidet 

  • Koordinerer de nasjonale målsetninger med de regionale politiske prioriteringer i Barentssamarbeidet.
  • Være ressurs- og kompetansesenter for de ulike organer innenfor Barentssamarbeidet.

Kontaktinformasjon

Norwegian Barents Secretariat
Po box 276
NO-9915 Kirkenes

Visitors address:
Rådhusgata 8, Kirkenes.

Twitter: @BarentsSec
Facebook: facebook.com/barsek

Telefon: +47 78 97 70 50
E-post:

Russlandskontor

Trenger du hjelp i Russland, kontakt et av våre Russlandskontor.

Om oss

Gjennom prosjektsamarbeid bidrar Barentssekretariatet til å styrke forholdet mellom nordmenn og russere.

Barentssekretariatet er også et kompetansesenter for norsk-russiske relasjoner og grenseregionalt samarbeid.

Talking Barents

Bruk Barentssekretariatet til å øke din kunnskap om Russland.