Ny bok om grensekryssende samarbeid i nord

Barentssekretariatet er en sentral bidragsyter til en ny bok om hvordan Norge og Finland driver sitt grensekryssende samarbeid med Russland. Kan erfaringene fra nord brukes i andre grenseregioner?

Boken “Ex Borea Lux?” (“Kommer lyset fra nord?”) ble presentert på det 3. Forum for Grensekryssende Samarbeid i Europa, et arrangement som fant sted i Chisinau, Moldavia. Den tar for seg hvordan Norge og Finland har utviklet både grensevaktregime og grensekryssende samarbeid med Russland, og diskuterer i hvilken grad disse erfaringene kan brukes i andre regioner.

En viktig suksessfaktor for begge landene er en sterk forankring av både politikk og aktiviteter i selve grenseregionen, konkluderer boken. “Regional utvikling og grensekryssende samarbeid må tillegges regionale myndigheter, fordi bare det regionale nivå er i stand til å forstå lokale behov”, understrekes det.

Begge landene har også utviklet effektive former for prosjektvirksomhet. Finland har vært sentral i utformingen av EUs Interreg og ENPI CBC programmer, mens Norge har satset sterkt på små og mellomstore prosjekter administrert av Barentssekretariatet.

Publikasjonen bygger på et samarbeidsprosjekt mellom Barentssekretariatet, det finske utenriksdepartmentet og Institutt for Stabilitet og Utvikling (ISD) i Praha. Boka inneholder også bidrag fra eksperter fra flere andre land, deriblant Russland, Ukraina, Ungarn, Polen og Moldova.

Forum for Grensekryssende Samarbeid i Europa er støttet av en rekke organisasjoner i Europa, deriblant Barentssekretariatet. Det neste forumet vil finne sted i Joensuu, Finland, i November 2013.

Kontaktinformasjon

Norwegian Barents Secretariat
Po box 276
NO-9915 Kirkenes

Visitors address:
Rådhusgata 8, Kirkenes.

Twitter: @BarentsSec
Facebook: facebook.com/barsek

Telefon: +47 78 97 70 50
E-post:

Russian offices

Contact our Russian offices for project assistance or other relevant issues:

Murmansk Office
Arkhangelsk Office
Nenets Office

Talking Barents

Increase your knowledge about Russia with the help of the Norwegian Barents Secretariat.

About us

The Norwegian Barents secretariat aims at improving the Norwegian-Russian relations by promoting cross border cooperation.

The Secretariat is also a center of compentence for Norwegian-Russian relations and for regional cross border cooperation.