Næringer i Barentsregionen

Regionens mangfoldige tilgang til naturressurser både på land og i havet, åpner for utvikling av nye og bærekraftige næringer.

Moskva 2012-01

Næringsinformasjon om Russland og de fem russiske fylkene i Barentsregion finner du under.

RUSSLAND

 

 

 2011

 

 2012

 

 2013

 

Prognose 2014

Befolkning:  142,9 mill  143,0 mill  143,6 mill.  
Arbeidsledighet:  6,6%  5,4%  5,6%  
Gj. månedslønn      21.300 RUB  
Vekst BNP:  4,3%  3,4%  1,3%  0,1%
Inflasjon:  8,46%  5,06%  6,77%  
Styringsrenten:  8,0%  8,0%  8,1%   7%
 Oljepris pr. fat    105,0 US$  104,0 US$  103,5 US$
President:  D. Medvedev  Vladimir Putin    

 

Næringer: Russland har store oljeressurser og produserte 518 mill. tonn råolje i 2012 og ble dermed verdens største oljeprodusent. Russland er også størst på naturgass og produserte 669 milliarder m3 i 2011. Den russiske økonomien er «oljesmurt» og et større fall i oljeprisen vil påvirke økonomien etter kort tid. Russland er først og fremst en råvareleverandør. De viktigste eksportproduktene er olje & gass, mineraler, tømmer og kjemikalier.
Analyse: Veksten i 2014 forventes å bli lavere enn i 2013. Årsaken til dette er fortsatt svak global vekst, kapitalflukt (1Q 2014- 420 mrd. NOK) og lav investeringsgrad fra utlandske investorer, som følge av høy politisk risiko i kjølvannet av Krim krisen. Det forventes også et lavere forbruk innad i Russland. Inflasjon forventes å øke pga. økende matvarepriser og offentlige avgifter. Arbeidsledighet vil være på et stabilt nivå. Russland ble medlem i Verdens handelsorganisasjon (WTO) i 2012, men er i mars 2014 ute som medlem av G8 etter å ha annektert Krim. Dette vil få negative konsekvenser for handelsvirksomheten med vesten, og spesielt innenfor eksport av gass til Europa på lengere sikt.

BARENTSREGIONEN (fylker på russisk side)

 

Murmansk Oblast
 

 

 2011

 

2012

 

 2013

 

Prognose 2014

Innbyggere:  787.900  782.400  771.000  680.000
Gj. sn. månedslønn:  33.000 RUB  34.604 RUB  36.556 RUB  40.100 RUB
Arbeidsledighet:  8,8%  7,7%  7,2%  
Guvernør:  D. Dimetrienko  Marina Kovtun    

Næringer: Mineralnæringen er den største næringen og utgjør 40 % av totalproduksjonen i fylket. Fiskeri, oppdrett og matproduksjon 32%, elektrisk kraftproduksjon utgjør 23 % og annet 5 %. Murmansk by er administrasjonssenteret med 299.100 innbyggere ( des. 2013). Murmansk er en viktig havneby for utskipning av mineraler, kull og oljeprodukter. Det er nå åpnet for at norske fiskebåter kan levere torsk, hyse og sei til Murmansk. Jernbaneterminalen i Murmansk mottok i gjennonsnitt 659 godsvogner pr. dag i 2012. Byen Severomorsk er havneby for Nordflåtens skip.
Analyse: Murmansk Oblast har stor mangel på kvalifisert arbeidskraft. Fagfolk og spesialister flytter til større byer som Moskva og St. Petersburg hvor lønnsnivået er høyere. Dette vil presse opp lønnsnivået i fylket og næringer som f. eks. matproduksjon/fiskeindustri får et stort rekrutteringsproblem.

 

Arkhangelsk oblast

 

 

 2011

 

 2012

 

 2013

 

Prognose 2014

Innbyggere:  1.213.500    1.159.500  1.130.000
Gj.sn. månedslønn:    25.823 RUB    24.300 RUB
Arbeidsledighet:  5,9%  5,4%  6,1%  6,4%
Guvernør:  I.F. Mikhailchuk  Igor A. Orlov    

Næringer: Papirindustrien er den største næringen i fylket og står for 55 % av totalproduksjonen. Annen produksjon fra skogbruk og møbelproduksjon står for 12 % av totalproduksjon. Matproduksjon utgjør 11 %. Handel, industri og annet 22 %. Arkhangelsk by er administrasjonssenteret med 348.00 innbyggere (2011).
Analyse: Det forventes vekst innenfor matvareproduksjon, skipsindustri og turisme.

 

Nenets Autonome Okrug
 

 

2011

 

2012

 

 2013

 

Prognose 2014

Innbyggere:  42.000    42.789  43.000
Gj.sn. månedslønn:  48.100 RUB  55.771 RUB    50.400 RUB
Arbeidsledighet:  8,7%  6,9%  7,1%  5,0%
Guvernør:    Igor Fyodorov    

Næringer: Har store olje- og gassressurser. Narjan-Mar by er administrasjonssenteret med 22.000 innbyggere (2010).
Analyse: Økende utvinning av olje og gass i området vil øke lønnsnivået og antall innbyggere i fylket. Nenets utvinner gass fra Vasilkovskoje feltet. Denne gassen sendes i rørleding til Narjan -Mar by hvor den brukes lokalt. Det forventes en oljeproduksjon på ca.10  mill. tonn i 2014 (tot. 8,5 mill.t i 2013). Prirazlomoye feltet ble satt i produksjon i desember 2013 og har en kapasitet på 6,5 mill/ t år.

(Yamal-Nenets Autonome Okrug. (ikke en del av Barentsregionen) Yamal LNG prosjektet er ble påbegynt i 2012 og skal være klar til produksjon i 2016. Forventet LNG produksjon ca. 16,5 mill. tonn pr. år. Fra juli til august 2013 vil ca. 120.000 tonn cargo/byggningsmaterialer bli levert Sabetta havn.)

 

Republikken Karelia
 

 

 2011

 

2012

 

 2013

 

Prognose 2014

Innbyggere:  639.700    634.500  630.000
Gj.sn. månedslønn:    24. 796 RUB  26.900 RUB  31.300 RUB
Arbeidsledighet:  8,7%    8,5%  8,5%
Guvernør:    A. Khudilainen    

 

Næringer: Skogbruk, trevirke og Papirindustri er den største næringen i fylket og utgjør ca. 41 % av tot. produksjonen. Mineralnæringen utgjør ca. 26 % av tot. Energiproduksjon 15 %. Næringer som industri, matvareproduksjon og annet 14 %. Turisme er en stadig viktigere næring i fylket ( 4 %). Petrozavodsk er administrasjonssenteret med 263.600 innbyggere (2011).
Analyse: Svak vekst i industri og næring.

 

Republikken Komi
 

 

2011

 

2012

 

 2013

 

Prognose 2014

Innbyggere:  889.200  889.800  880.600  
Gj.sn. månedslønn:  27.244 RUB      30.300 RUB
Arbeidsledighet:  8,4%  6,7%  7,2%  6,5%
Guvernør:    V. Gayzer    

Næringer: Komi har store naturressurser som olje, naturgass, kull, mineraler og skog. Gruvedrift er den største næringen med 30 % av tot. Produksjon. Syktyvkar er administrasjonssenteret med 235.000 innbyggere (2010).
Analyse: Utvinning av olje og gass i regionen er stadig økende. Forventet produksjon for 2013 ca. 3209 mill. m3 naturgass og ca. 14,5 mill. tonn olje og gasskonsentrat. Lønnsnivået vil øke og arbeidsledigheten vil holde seg lav.

 

Kontaktinformasjon

Norwegian Barents Secretariat
Po box 276
NO-9915 Kirkenes

Visitors address:
Rådhusgata 8, Kirkenes.

Twitter: @BarentsSec
Facebook: facebook.com/barsek

Telefon: +47 78 97 70 50
E-post:

Russian offices

Contact our Russian offices for project assistance or other relevant issues:

Murmansk Office
Arkhangelsk Office
Nenets Office

Talking Barents

Increase your knowledge about Russia with the help of the Norwegian Barents Secretariat.

About us

The Norwegian Barents secretariat aims at improving the Norwegian-Russian relations by promoting cross border cooperation.

The Secretariat is also a center of compentence for Norwegian-Russian relations and for regional cross border cooperation.