Nå kommer prosjektpengene

Barentssekretariatet og Utenriksdepartementet er nå ferdige med budsjettdiskusjonene for 2013 og vi er allerede i gang med å sende ut tilsagnsbrev til de som er tildelt støtte for sine prosjekter.

Halvparten av Barentsbevilgningen, det vil si nærmere 20 millioner kroner, er nå overført til Barentssekretariatets konto i Kirkenes. Deler av denne summen blir ikke på konto lenge og skal fordeles til de mellom femti og seksti prosjektene som allerede har blitt tildelt barentsmidler siden nyttår. Tilsagnsbrevene skrives nå fortløpende ut til prosjekteierne og mange har sannsynligvis allerede mottatt dem.

- Vi er veldig glade for at avtalen med Utenriksdepartementet nå er signert og at vi dermed kan sende ut prosjektmidler til alle som har blitt tildelt midler, sier sekretariatsleder Rune Rafaelsen.

Til tross for usikkerheten rundt tildelingen av Barentsmidler, har søknadene fortsatt å komme inn gjennom vinteren. Saksbehandlingen av Barentsprosjekter har også fortsatt som normalt  i denne perioden og derfor vil de prosjektene som har ventet på midler få varsel ganske kjapt.

Det har blitt sagt at UD har hatt en gjennomgang av Barentssekretariatets 2012-budsjett. Dette er ikke korrekt og tidligere budsjetter har aldri vært omdiskuterte. Det er kun bevilgningen for 2013 som har vært behandlet, der det har vært uenighet om noen av posteringene. Blant annet finansieringen av våre tre viktige Russlandskontor i Murmansk, Arkhangelsk og Naryan Mar.

- Det er synd at diskusjonene har rammet en uskyldig tredjepart, som er alle de entusiastiske prosjektsøkerne. Det skal vi gjøre vårt ytterste for å unngå i fremtiden. Vi skal ha diskusjoner rundt bruken av Barentsmidlene, men det skal ikke ramme tredjepart.

Derfor vil arbeidet med å se på avtalen for 2014 begynne ganske umiddelbart og det første møtet mellom UD og Barentssekretariatet skal være allerede i mai.

- Vi ønsker å gi forutsigbarhet til alle som jobber med barentsamarbeid og håper at vi får enda flere gode prosjektsøknader nå som alt det formelle er ryddet av veien, avslutter Rafaelsen. 

Kontaktinformasjon

Norwegian Barents Secretariat
Po box 276
NO-9915 Kirkenes

Visitors address:
Rådhusgata 8, Kirkenes.

Twitter: @BarentsSec
Facebook: facebook.com/barsek

Telefon: +47 78 97 70 50
E-post:

Russian offices

Contact our Russian offices for project assistance or other relevant issues:

Murmansk Office
Arkhangelsk Office
Nenets Office

Talking Barents

Increase your knowledge about Russia with the help of the Norwegian Barents Secretariat.

About us

The Norwegian Barents secretariat aims at improving the Norwegian-Russian relations by promoting cross border cooperation.

The Secretariat is also a center of compentence for Norwegian-Russian relations and for regional cross border cooperation.