Millionfordeling i oktober

På siste prosjektmøte tildelte Barentssekretariatet
2 328 000 kroner i prosjektstøtte til norsk-russiske samarbeidsprosjekter. Totalt ble 21 prosjekter innvilget støtte og prosjektene spenner fra små kulturprosjekter til store næringsprosjekter. Se alle tildelinger i denne artikkelen. 

Ta kontakt med Barentssekretariatet dersom det er noe du lurer på om prosjekttildelingene. Kontaktinformasjon finner du her.

Green Night

Prosjektsøker: Barents ungdomsråd
Prosjektpartnere: BYCO Murmansk, BRYC i Sverige, Norge og Finland
Barentssekretariatets støtte: 380 000

Green Night will be arranged by and for young active and enthusiastic youths in the Barents region between the ages of 18 and29. At Green Night the young people will meet across cultural and geographical borders to focus on the importance of taking careof our common environment as well as the good life in the north, stimulating the desire to live; and to make the regionattractive for the young people both in‐ and outside of the region. Around 80 youths from all Barents countries will gater forworkshops in Luleå 17‐20 of june 2013.

 


Utvalgte, tradisjonelle drakter i Nord-Norge og Nord-Russland

Prosjektsøker: Norges Husflidslag v/ Petra-Mari Linaker
Prosjektpartnere: Arkhangelsk Regional Lore Museum
Barentssekretariatets støtte: 120 000

Norges husflidslag, Troms,og Arkhangelsk lokalhistoriske museum samt Kargopol museum arrangerer en fellesutstilling viettradisjonelle drakter i nordlige deler av Russland og Norge. Utstillingen skal gjennomføres i lokalet til Arkhangelsk lokalhistoriskemuseum (Det historiske kompleks av varebørsbygninger eller ”Arkadene”) fra 17 oktober til ut desember 2013. Utstillingen skalpeke på forskjellen mellom russisk og norsk forhold til og bruk av drakter i moderne liv. Hovedmålet til prosjektet er å økekunnskap om regionens kultur. Dessuten, skal sammenlikning av ulike tradisjoner bidra til identitetsbygging og vise hvordankulturarven draktene representerer kan være representert i dagens samfunn.

 


Konsert med Arkhangelsk Kammerorkester

Prosjektsøker: theRokkOnes Produtions v/ Ola Asdahl Rokkones
Prosjektpartnere: Arkhangelsk Kammerorkester; Generalkonsulatet i Murmansk
Barentssekretariatets støtte: 20 000

Arkhangelsk Kammerorkester har invitert musiker Ola Rokkones til å gjøre konsert med dem i Arkhangelsk og Severodvinsk. Konsertene vil være 6. og 7.november 2013. Formålet er å framføre verket "Seven Portraits" som den russiske komponisten Aleksander Manotskov skrev til Rokkones i 2011. Verket er inspirert av de 7 erkeenglene som Arkhangelsk er oppkalt etter. Samarbeidet vil sannsynligvis også munne ut i en konsertserie i Norge.

 


Sammen for et godt vennskap

Prosjektsøker: Karlebotn skole v/ Berit Ranveig Nilssen
Prosjektpartnere: Petsjenga skole
Barentssekretariatets støtte: 110 000

Karlebotn skole har siden 1997 hatt et samarbeid med skole nr. 5, Petsjenga i Nordvest Russland. Elever og foreldre på 6. trinnhar årlig vært både gjester og vertskap i dette samarbeidet gjennom årlige besøk på hverandres skoler. Hovedfokuset i dettearbeidet har vært kunnskaper om hverandres språk og kultur, nettverksbygging og felles kulturaktiviteter.

 


Import av møllekuler fra Russland til lokal gruveindustri

Prosjektsøker: Henriksen Shipping Service AS v/ Arve Henriksen
Prosjektpartnere: Prom Grazhdan Stroy, Murmansk
Barentssekretariatets støtte: 90 000

Sydvaranger Gruve AS bruker store mengder møllekuler i sin produksjonsprosess. Disse importeres i dag fra Italia, og de leveres med fraktebåt 2 – 3 ganger årlig. Disse består i hovedsak av stål. I prosjektets Fase 1 er det avklart at det er mulig å få produsert slike møllekuler av tilfredsstillende kvalitet og pris i Russland. Dette vil bety en bedre service og bedre pris for Sydvaranger. Trolig vil dette også redusere kapitalkostnadene for Sydvaranger Gruve AS, da man kan tilby flere og mindre leveranser enn hva selskapet har i dag. Og det vil etablere flere arbeidsplasser i Kirkenes.

 


Dances in the Polar Circle 2013

Prosjektsøker: Tromsø Kulturskole v/ Sally Parkinson
Prosjektpartnere: Murmansk region Committee of Culture and art
Barentssekretariatets støtte: 90 000

Tromsø Kulturskole skal delta i Dances in the Polar Circle på Regional Palace of Culture of S.M Kirova i Murmansk, i tidsrom 1‐4november 2013. Vi skal delta med 12 elever mellom 14 og 19 år og 2 lærere. vi skal både konkurere og delta i Gala forestilling

 


Øvelse av vennskap

Prosjektsøker: Tromsø Kulturskole v/ Sally Parkinson
Prosjektpartnere: The choreographic ensemble «Druzhba»
Barentssekretariatets støtte: 135 000

Tromsø kulturskole ønsker å feire Druzhbas 50 år bursdag med å koreografere en dans spesielt for dem. Den norske partneren ønsker å feire sitt samarbeid og vennskap sammen med mange andre dansere i Russland.

 


Ungdomssymfoniorkester Petrozavodsk- Rana

Prosjektsøker: Strykekameratene v/ Tuva Daae
Prosjektpartnere: Kulturskolen i Pertozavodsk
Barentssekretariatets støtte: 95 000

Rana har et lite orkestermiljø, og et samarbeid med Petrozavodsk skal gi ungdommene en opplevelse av å være en del av etstørre musikalsk miljø, på tvers av nasjonalitet. Vi mener det er verdifullt for ungdommene å lære av hverandre og bli kjent medmusikkmiljøet i begge land. Noen av ungdommene kan ha møtt hverandre tidligere gjennom skoleutveksling og/ellersommermusikkskole. Det er positivt å holde kontakt som allerede er etablert.

 


Årstidene - Arkhangelsk Kammerorkester

Prosjektsøker: Arvid Hanssen-festivalen 2013 v/ Karin T. Olsen
Prosjektpartnere: Arkhangelsk kammerorkester; Bardu kulturskole; Tromsø kulturskole;
Barentssekretariatets støtte: 260 000

Arvid Hanssen‐festivalen i samarbeid med Arkhangelsk Kammerorkester fremfører konsertserien "Årstidene ‐ ArkhangelskKammerorkester versus Arvid Hanssen" 12.‐14.november 2013. En lyrisk konsert hvor tekstene til Arvid Hanssen resiteresunderveis.2) Unge strykere i Troms og Arkhangelsk Kammerorkester gjør CD innspilling av og fremfører "NordNorsk Suite" i konsert lørdag16.november i Kulturhuset Finnsnes.

 


Skoleutveksling Tromsø‐Murmansk

Prosjektsøker: Kongsbakken videregående skole
Prosjektpartnere: Gymnas nr.1 - Murmansk
Barentssekretariatets støtte: 60 000

Kongsbakken Videregående Skole i Tromsø og Gymnas nr 1 i Murmansk skal arrangere elevutveksling i løpet av skoleåret 2013-2014. 13 elever og 2 lærere skal være ved partnerskolen i en uke. Elevenes innkvarteres privat hos hverandre.

 


Film‐ og TV‐festival ”Northern Character” 2013

Prosjektsøker: Tundra Film AS
Prosjektpartnere: TV-selskapet "TV21", Murmansk
Barentssekretariatets støtte: 190 000

Målet er å finansiere reise og opphold for 12 norske deltakere på film‐ og TV‐festivalen Northern Character 21.‐23.11.2013 i Murmansk, samt norsk prosjektledelse. Festivalen har blitt et årlig høydepunkt for TV‐folk og filmskapere fra hele Barentsregionen og er i seg selv et direkte og sterkt bidrag til styrking av ytringsfrihet og demokratibygging.

 


String Swing fra Finnmark og Arkhangelsk

Prosjektsøker: Geir Arne Eriksen
Prosjektpartnere: Ilya Ershov,Arkhangelsk
Barentssekretariatets støtte: 39 000

Formålet med prosjektet er å presentere string swing musikk til publikum i Arkhangelsk og området rundt. Denne konstellasjonen av musikere spilte på Varangerfestivalen i 2012. I etterkant av festivalen fikk vi forespørsel om å lage en turne i Finnmark. Det ble gjennomført en slik turne i august 2013 med støtte fra Barentssekretariatet (ref: 1005773) Orkesteret er nå invitert til Russland i uke 44 for å gjennomføre noen vanlige konserter og en veldedighetskonsert for barn hvor vi får presentere vår musikk. Det er også lagt inn øvedager i forkant av konsertene.

 


Samklang over grensen

Prosjektsøker: Sangkoret Crescendo 
Prosjektpartnere: Kulturskolen i Zapoljarny
Barentssekretariatets støtte: 75 000 

Samarbeid med norske og russiske sangere med hovedvekt på julesang. Konserter i Kirkenes, Nikel og Zapolyarny før jul. 

 


Hår og moter

Prosjektsøker: Kirkenes videregående skole
Prosjektpartnere: Murmansk tekniske college for serviceyrker
Barentssekretariatets støtte: 60 000

Utveksle kunnskaper om hårmoter og kreative frisyrer i Barents‐regionen for å øke kompetansen til elevene. Prosjektet har fokuspå elevsamarbeid. Utvekslingene vil finne sted i form av work‐shops i Kirkenes, Murmansk og konkurranse i Murmansk.

 


Markedsframstøtt mot olje, gass og akvakulturnæringer i Russland

Prosjektsøker: J.M. Hansen
Prosjektpartnere: Alexander Gapanenkov
Barentssekretariatets støtte: 100 000

JM Hansen ønsker å gjennomføre et prosjekt ”Markedsframstøt mot olje, gass‐ og akvakulturnæringer i Russland” for å vurdere muligheter i forhold til disse to næringene.

 


Samarbeidprosjekt med barnehagelærerutdanning i Murmansk

Prosjektsøker: UIT Norges Arktiske Universitet v/ Elena Merzliakova
Prosjektpartnere: Murmansk State Humanities University
Barentssekretariatets støtte: 180 000

Barnehagelærerutdanningene ved Murmansk State Humanities University og UIT Norges arktiske universitet, campus Alta ønsker å etablere og utvikle samarbeid. Det skal arrangeres tre arbeidsseminarer, et i Kirkenes i desember 2013, et i Murmansk i april 2014 og et i Alta i november 2014. På seminarene skal tre ansatte fra UiT campus Alta og fire fra MSHU delta, i tillegg til en barnehagelærer fra hvert av fylkene.

 


Living in the Barents region- A seminar for BNS students on Politics

Prosjektsøker: UIT Norges Arktiske Universitet v/ Peter Haugseth
Prosjektpartnere: Murmansk State Humaities University
Barentssekretariatets støtte: 50 000

UIT‐NAU, Campus Kirkenes skal arrangere et seminar i Kirkenes som vi har kalt "Living in the Barents Region" i tidsrommet 11.‐12.november som fremmer kompetanse om politikk og kultur i nordområdene generelt og Barentsregionen spesielt. Forelesere ogstudenter møtes til undervisning, erfaringsutveksling og kompetanseheving.

 


Vennskapskommunesamarbeid

Prosjektsøker: Lenvik kommune v/ Anne-May Johansen
Prosjektpartnere: Pinega og Leshukonsky kommune
Barentssekretariatets støtte: 120 000

I juni 2013 ble det formeldt inngått vennskapskommunesamarbeid mellom kommunene Pinega og Leshukonsky (russisk) og Lenvikog Målselv (norske). Nå skal intensjonene i samarbeidsavtalen settes ut i praktisk samarbeid.

 


Urfolk og industriell virksomhet i urfolksområder

Prosjektsøker: WGIP v/ Bjarne Store-Jakobsen
Prosjektpartnere: BIPO,Murmansk; Yasavey, Nenets
Barentssekretariatets støtte: 49 000

Seminaret skal ta for seg forholdet mellom urfolk og industriaktører i urfolksområder. Gallok‐/Kallak‐saken fra Johkamohkki i Sveige skal brukes som ferskt eksempel for å illustrere problematikken, som bare vil øke i aktualitet i tida som kommer i Barentsregionen.

 


Barents Open 2013

Prosjektsøker: Kirkenes Badmintonklubb
Prosjektpartnere: Murmansk Badminton Federation, Monchegorsk Badminton Club
Barentssekretariatets støtte: 30 000

Formålet med prosjektet er å gjennomføre badmintonturneringen Barents Open i Kirkenes i utgangen av oktober 2013. Deltagerevil være norske og russiske spillere i Barentsregionen, hovedsaklig barn og unge fra Finnmark og Murmansk. Også en del voksnespillere vil delta.

 


Oktoberstevnet 2013

Prosjektsøker: Kirkenes Atletklubb
Prosjektpartnere: Sergei Kosjokov, Murmansk
Barentssekretariatets støtte: 75 000

Oktoberstevnet er et internasjonalt brytestevne for barn og ungdom i alle aldersklasser unntatt senior. Det kommer barn ogungdom fra Finland, Sverige, Russland og Norge. Det er ventet ca 40 stk fra Russland, 40 fra Norge, 20 fra Finland og 10 fraSverige. Formålet med arrangementet er å bygge, vedlikeholde og kontaktskapende gjennom idrett i brytemiljøet iBarentsregionen

Kontaktinformasjon

Norwegian Barents Secretariat
Po box 276
NO-9915 Kirkenes

Visitors address:
Rådhusgata 8, Kirkenes.

Twitter: @BarentsSec
Facebook: facebook.com/barsek

Telefon: +47 78 97 70 50
E-post:

Russian offices

Contact our Russian offices for project assistance or other relevant issues:

Murmansk Office
Arkhangelsk Office
Nenets Office

Talking Barents

Increase your knowledge about Russia with the help of the Norwegian Barents Secretariat.

About us

The Norwegian Barents secretariat aims at improving the Norwegian-Russian relations by promoting cross border cooperation.

The Secretariat is also a center of compentence for Norwegian-Russian relations and for regional cross border cooperation.