Kommunalminister Jan Tore Sanner besøkte Barentssekretaiatet

«Det er bra å se at midlene fra oss er vel anvendte penger», sa Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H) etter møtet med ansatte i Barentssekretariatet i dag.

Jan Tore Sanner besøkte Kirkenes i forbindelse med den årlige Kirkeneskonferansen, og hadde satt av tid i sitt tette program til å bli bedre kjent med Barentssekretariatets arbeid.

Sekretariatsleder Rune Rafaelsen gav statsråden en innføring i Barentssekretariatets prioriteringer innen folk-til-folk samarbeidet og syn på de utenrikspolitiske utfordringene i nord.

Rafaelsen fortalte også om Barentssekretariatets nye prosjekter innen Europeiske Grensedialoger, som dreier seg om samarbeid mellom Slovakia og Ukraina og i grenseområdene mellom Bulgaria og nabolandene Serbia, Makedonia og Tyrkia. «Så dette kan jo bli en ny eksportvare for Norge?» spurte Sanner. «Ja, som om jeg skulle sagt det selv», svarte sekretariatslederen. «Dersom Norge har en utenrikspolitisk eksportvare å tilby, så er det barentssamarbeidet». «Det vi gjør er, blir lagt merke til ute i Europa».

Frank Bakke-Jensen, stortingsrepresentant fra Finnmark for Høyre kommenterte resultatene av folk-til-folk samarbeidet i Barentsregionen på følgende måte: «Forståelsen av Russland har endret seg radikalt på 30 år. Det er ikke nyttårstaler som er årsaken til dette.»

Kontaktinformasjon

Norwegian Barents Secretariat
Po box 276
NO-9915 Kirkenes

Visitors address:
Rådhusgata 8, Kirkenes.

Twitter: @BarentsSec
Facebook: facebook.com/barsek

Telefon: +47 78 97 70 50
E-post:

Russian offices

Contact our Russian offices for project assistance or other relevant issues:

Murmansk Office
Arkhangelsk Office
Nenets Office

Talking Barents

Increase your knowledge about Russia with the help of the Norwegian Barents Secretariat.

About us

The Norwegian Barents secretariat aims at improving the Norwegian-Russian relations by promoting cross border cooperation.

The Secretariat is also a center of compentence for Norwegian-Russian relations and for regional cross border cooperation.