Grensekryssende partnerskap mellom Barents-Karpatene

En rekke norske aktører med erfaring fra grensekryssende samarbeid deltok på EØS-mekanismens åpningskonferanse for samarbeid mellom Slovakia og Ukraina. Norske organisasjoner etterspørres som prosjektpartnere.

Åpningskonferansen som fant sted i byen Kosice, øst i Slovakia, dagene 24-25. september og samlet mer en 200 slovakiske og ukrainske organisasjoner, myndigheter og eksperter innenfor feltet grensekryssende samarbeid. Tilstede var også representanter for norske aktører.

Konferansen fant sted samtidig som slovakiske myndigheter offisielt utlyste tilsammen nesten 15 millioner euro, eller omtrent 120 million kroner, i det aktuelle programmet for grensekryssende samarbeid mellom Slovakia og Ukraina. Programmet er EØS-mekanismens flaggskip for grensekryssende samarbeid og norske erfaringer fra samarbeid med Russland er sterkt etterspurt.

Prosjektutlysningen er åpen frem til 15. januar 2014. Det forventes at de første prosjektene vil starte opp i løpet av juni samme år. Det kan søkes på støtte for opp til 1 million euro. Et grunnleggende krav til søkere er inngått partnerskap mellom slovakisk og ukrainske aktører. Prosjekter med norsk deltakelse vil stille sterkere i konkuransen om midlene.

-Sentralt i dette programmet er ikke bare å styrke kontakt og samarbeid på tvers av den slovakisk-ukrainske grensen, men også å tilrettelegge erfaringsutveksling mellom institusjoner og myndigheter i den karpatiske regionen og Barentsregionen, sier sekretariatsleder Rune Rafaelsen.

Blant de norske deltakerne på konferansen i Kosice var Kirkenes Næringshage, Bioforsk Svanhovd, Pikene på Broen, Universitetet i Tromsø, Universitetet i Nordland, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Statens Strålevern, Seed Forum Norge, Barents Ungdomsråd, samt Barentssekretariatet.

Norske organisasjoner og myndigheter med erfaring innenfor fagområdet inviteres til å delta i programmet. Dersom du og din organisasjon ønsker å delta i programmet oppfordres du til å ta kontakt med Barentssekretariatet og rådgiver Atle Staalesen, atle@barents.no, 90558503

Les mer om Barentssekretariatets rolle som såkalt Donor Programme Partner i EØS-mekanismen.

Kontaktinformasjon

Norwegian Barents Secretariat
Po box 276
NO-9915 Kirkenes

Visitors address:
Rådhusgata 8, Kirkenes.

Twitter: @BarentsSec
Facebook: facebook.com/barsek

Telefon: +47 78 97 70 50
E-post:

Russian offices

Contact our Russian offices for project assistance or other relevant issues:

Murmansk Office
Arkhangelsk Office
Nenets Office

Talking Barents

Increase your knowledge about Russia with the help of the Norwegian Barents Secretariat.

About us

The Norwegian Barents secretariat aims at improving the Norwegian-Russian relations by promoting cross border cooperation.

The Secretariat is also a center of compentence for Norwegian-Russian relations and for regional cross border cooperation.