Gargia delegasjon møtte Rafaelsen

En stor delegasjon fra russisk del av Barentsregionen la tirsdag turen innom Barentssekretariatet for å bli oppdatert om norsk russisk samarbeid av sekretariatsleder Rune Rafaelsen, Delegasjonen er på vei til den årlige Gargia-konferansen i Tana, som åpnet onsdag 23. oktober. 

Finnmarksfaktultetet ved Universitetet i Finnmark arrangerer hvert år Gargikonferansen i Tana og årets konferanse er den tiende i rekken. Gargia konferansen er en internasjonale fagkonferanse for regional utvikling og årets tema er økologi og bærekraftig næringsutvikling og samfunnsutvikling i det sirkumpolære nord.
Barentssekretariatet har støttet konferansen med 160 000 kroner, som blant annet skal sikre russisk deltakelse på konferansen og god tolking av alle innlegg. 

I den russiske delegasjonen var blant annet Valentina Semyashkina, som er visedirektør i Komi Model Forest Project og direktør Ekaterina Evseyeva fra Eyge miljøsenter i Yakutsk, sammen med 22 andre fra administrasjon, politikk og utdanning. 

I Kirkenes ønsket de et møte med sekretariatsleder Rune Rafaelsen, som fortalte om status for Barentssamarbeidet i jubileumsåret og hvor veien går videre.Deretter dro delegasjonen direkte til Tana, hvor konferansen begynte onsdag morgen. 

Mer informasjon og program for Gargiakonferansen finner dere ved å følge denne linken. 

Kontaktinformasjon

Norwegian Barents Secretariat
Po box 276
NO-9915 Kirkenes

Visitors address:
Rådhusgata 8, Kirkenes.

Twitter: @BarentsSec
Facebook: facebook.com/barsek

Telefon: +47 78 97 70 50
E-post:

Russian offices

Contact our Russian offices for project assistance or other relevant issues:

Murmansk Office
Arkhangelsk Office
Nenets Office

Talking Barents

Increase your knowledge about Russia with the help of the Norwegian Barents Secretariat.

About us

The Norwegian Barents secretariat aims at improving the Norwegian-Russian relations by promoting cross border cooperation.

The Secretariat is also a center of compentence for Norwegian-Russian relations and for regional cross border cooperation.