Etablerer cross-border link mellom Barents-Balkan

Med støtte av EØS-midler etablerer Barentssekretariatet en ny samarbeidslink mellom Barentsregionen og Balkan.

Barentssekretariatet er sentral aktør i to nye prosjekter som tar for seg grensekryssende samarbeid mellom øst og vest, henholdsvis i Barentsregionen og på Balkan. Mens prosjektet “Barents Border Dialogue” ser på forholdet mellom Norge, Russland, Finland og Sverige, tar “Bulgarian Border Dialogues” på tilsvarende måte for seg situasjonen i grenseområdene mellom Bulgaria og nabolandene Serbia, Makedonia og Tyrkia.

Det bulgarske Departementet for Regional Utvikling signerte nylig prosjektkontrakten for det bulgarske prosjektet, der Barentssekretariatet er partner. Initiativet er støttet med €1 million av EØS-midler og tar for seg innsamling av offentlig tilgjengelig sosial og økonomisk data fra de fire landenes grenseområder, samt utvikling av datavisualisering og datajournalistikk i regionen.

“Prosjektet vil bidra til å styrke forståelsen av grensekryssende samarbeid og fremme godt naboskap, styrke stabilitet, sikkerhet og økonomisk vekst til gagn for alle de involverte landene”, skriver departmentet i en pressemelding.

Det bulgarske prosjektet bygger på ideene i “Barents Border Dialogue”, et initiativ som ble lansert av Barentssekretariatet i tidlig 2013. “Barents Border Dialogue” tar for seg innsamlig av sosial, økonomisk og grensekryssende data, data visualisering og data journalistikk i de nordlige delene av Norge, Russland, Sverige og Finland.

Sekretariatsleder Rune Rafaelsen sier at de to paralelle prosjektene åpner en ny og unik link mellom Barentsregionen og Balkan, to av Europas mest komplekse og mangfoldige grenseregioner.

“Prosjektene vil bidra til å gjøre relevante sosiale og økonomiske data fra regionene tilgjengelig for offentligheten, og på den måten styrke forståelse av lokal og regional utvikling, samt gjøre nye sammenligninger mellom de involverte landene mulig”, sier Rafaelsen.

Med støtte fra EØS-midler er Barentssekretariatet også involvert i grensekryssende samarbeid i den karpatiske regionen. Sekretariatet er såkalt Donor Program Partner i programmet for grensekryssende samarbeid mellom Slovakia og Ukraina.

 

Les mer om Barentssekretariatet og dets rolle i EØS-midlene

Kontaktinformasjon

Norwegian Barents Secretariat
Po box 276
NO-9915 Kirkenes

Visitors address:
Rådhusgata 8, Kirkenes.

Twitter: @BarentsSec
Facebook: facebook.com/barsek

Telefon: +47 78 97 70 50
E-post:

Russian offices

Contact our Russian offices for project assistance or other relevant issues:

Murmansk Office
Arkhangelsk Office
Nenets Office

Talking Barents

Increase your knowledge about Russia with the help of the Norwegian Barents Secretariat.

About us

The Norwegian Barents secretariat aims at improving the Norwegian-Russian relations by promoting cross border cooperation.

The Secretariat is also a center of compentence for Norwegian-Russian relations and for regional cross border cooperation.