- Årets viktigste møte

Sjelden har et politisk møte hatt større betydning for fremtida til Nord-Norge enn hva Barents Summit 2013 vil ha», sier Rune Rafaelsen i Barentssekretariatet. Kommende tirsdag møtes statsministerne Jens Stoltenberg, Dmitri Medvedev og en rekke andre statsleder i Kirkenes for å markere 20 år med Barentssamarbeid.

Når Kirkenes II erklæringen signeres på Thonhotellet i Kirkenes tirsdag morgen vil syv statsledere ha lagt grunnlaget for nye 20 år med Barentssamarbeid.

«Et topptungt møte som Barents Summit vil danne en helt unik samarbeidsplattform for Barentslandenes videre arbeid og vil sikre en samstemt politikk for ressursforvaltningen i regionen. Det gjør dette til det viktigste møtet for Nord-Norge på lang tid», sier Barentssekretariatsleder Rune Rafaelsen.

Regionalt fokus
Det har skjedd enormt store endringer i regionen i løpet av de første 20 årene. Det er lite som tyder på at endringene i de neste 20 vil bli noe mindre. Rafaelsen ser på et sterkt regionalt fokus som nøkkelen til å lykkes med og skape et levende Barentssamarbeid også i fremtiden.

 «Barentssamarbeidets suksess ligger i deltakelsen og engasjementet «på bakken» innad i Barentsregionen. Denne utviklingen krever sentrale politikere som styrker den lokale og regionale involveringen. Dette betyr at alle hindringer for folkelig engasjement og innflytelse må fjernes og visumregimet må avvikles», mener Rafaelsen

Dette samarbeidet mener han må bygge på demokratiske verdier som legger til rette for en bærekraftig økonomisk utvikling på premissene til menneskene som bor i Barentsregionen.

4 statsministere
Fra de fire Barentslandene stiller fra Norge Statsminister Jens Stoltenberg, fra Russland Statsminister Dimitri Medvedev, fra Finland Statsminister Jyrki Katainen og fra Sverige Utenriksminister Carl Bildt.

I tillegg stiller Islands Statsminister Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, som er på sin første utenlandsreise etter utnevnelsen som Islands statsminister. Danmarks Utenriksminister Villy Søvndal representerer sin regjering og EU kommisjonens Visepresident for samferdsel, Siim Kallas, stiller for EU. Island, Danmark og EU-kommisjonen deltok også på møtet i Kirkenes i 1993. De signerte da den første Kirkeneserklæringen sammen med de fire Barentslandene slik de skal gjøre også i år.  

Innholdet i Kirkenes II erklæringen er ikke kjent, men den nye erklæringen skal fokusere på regionens muligheter og utfordringer for fremtiden. Det store mangfoldet av naturressurser og mulighetene dette skaper for regionen vil bli gitt ekstra stor plass i dokumentet.   

 

For mer informasjon kontakt:

Rune Rafaelsen
Sekretariatsleder
Epost: rune@barents.no
Tlf: +47 901 60 776

Kontaktinformasjon

Norwegian Barents Secretariat
Po box 276
NO-9915 Kirkenes

Visitors address:
Rådhusgata 8, Kirkenes.

Twitter: @BarentsSec
Facebook: facebook.com/barsek

Telefon: +47 78 97 70 50
E-post:

Russian offices

Contact our Russian offices for project assistance or other relevant issues:

Murmansk Office
Arkhangelsk Office
Nenets Office

Talking Barents

Increase your knowledge about Russia with the help of the Norwegian Barents Secretariat.

About us

The Norwegian Barents secretariat aims at improving the Norwegian-Russian relations by promoting cross border cooperation.

The Secretariat is also a center of compentence for Norwegian-Russian relations and for regional cross border cooperation.