«BARENTS NOW and THEN»

Gjennom kreativt arbeid med blant annet dans, musikk og media, har Barents Ungdomsråd et mål om å fremme sosialisering og samarbeid mellom unge barentsborgere. 14.-17. desember 2012 arrangerer ungdomsrådet en workshop i Murmansk om kultur, samarbeid og fremtidsvisjoner i Barentsregionen.

I forbindelse med markeringen av 20-års jubileumet til Barentssamarbeidet ønsker Barents ungdomsråd å finne ut hvordan Barentssamarbeidet har påvirket de unges oppfatning av regionens historie, preget deres daglige liv og se på hvordan det har formet deres holdninger til betydningen av internasjonalt samarbeid.

Deltakerne av workshopen «Barents NOW&THEN» vil først og fremst få anledning til å utveksle sine synspunkter om hva Barentssamarbeidet har betydd for dem i løpet av de siste 20 år, men de vil også bli oppfordret til å gi tilbakemeldinger om hvordan de ser for seg at samarbeidet bør fortsette. Ved å fremme potensialet til Barentssamarbeidet gjennom sosialisering og kreativitet, satser arrangørene på å inspirere ungdommen til å se fordelene ved å bli boende i regionen.

«Barents NOW&THEN» vil bli avholdt i Murmansk den 14.-17. desember 2012. Deltakerne vil kunne velge mellom fire workshopsgrupper: dans, kunst og håndtverk, musikk og media. I disse gruppene skal ungdommene samarbeide om å skape et uttrykk av regionens fremtid i form av kreativt arbeid. I tillegg til den kreative delen, vil workshopen også ha en kunnskapsgivende dimensjon: Arbeidet vil oppfordre ungdom til å lære om historien til Barentsregionen. Workshopen vil ende med en felles samling der gruppene vil presentere sine versjoner av «Barents-fremtiden». Alle presentasjonene, samt resten av workshopen, vil være på engelsk.

Workshopen har ca 70 plasser og påmeldingen er åpen for ungdom fra hele Barentsregionen i aldersgruppen 18-29 år. Påmeldingsskjema lastes ned her, fylles ut og sendes til barents.now.and.then@gmail.com.

Frist for påmelding er 25. november 2012.

Kontaktinformasjon

Norwegian Barents Secretariat
Po box 276
NO-9915 Kirkenes

Visitors address:
Rådhusgata 8, Kirkenes.

Twitter: @BarentsSec
Facebook: facebook.com/barsek

Telefon: +47 78 97 70 50
E-post:

Russian offices

Contact our Russian offices for project assistance or other relevant issues:

Murmansk Office
Arkhangelsk Office
Nenets Office

Talking Barents

Increase your knowledge about Russia with the help of the Norwegian Barents Secretariat.

About us

The Norwegian Barents secretariat aims at improving the Norwegian-Russian relations by promoting cross border cooperation.

The Secretariat is also a center of compentence for Norwegian-Russian relations and for regional cross border cooperation.