Contact your Barents adviser

Barentssekretariatets ansatte kan hjelpe deg med din søknad. Hver ansatt har sitt eget fagfelt som de jobber tett mot. På listen under finner du rådgiveren som kan hjelpe deg med ditt spørsmål.
Kultur og
BarentsKult:
  Margrethe Alnes
Prosjektansvarlig

e-post: margrethe@barents.no
Mobil: +47 995 83 060

Margrethe har det overordnede ansvaret for Barentssekretariatets prosjektfinansiering og fordeler prosjekter til saksbehandlerne. I tillegg er hun ansvarlig for alle folk-til-folk kulturprosjekter. Margrethe er også administrator og saksbehandler for BarentsKult, som bevilger midler til profesjonelle kunst- og kulturprosjekter. Alle BarentsKult bevilgninger vedtas imidlertid ikke av Barentssekretariatet, men sendes videre til det faglige rådet bestående av fagpersoner fra Nordland, Troms og Finnmark fylkeskommune.

 


Ungdom og
Helsefond
  Laila Dalhaug
Nestleder
e-post: laila@barents.no
Mobil: +47 915 75 389

Laila er nestleder ved sekretariatet og kan svare på generelle spørsmål om barentssekretariatet og våre filialer i Russland. Laila er ansvarlig for søknader til Barentsregionens ungdomsprogram og alle spørsmål om ungdomsrelaterte prosjekter kan rettes til henne. Hun har også en rolle som sekretær og rådgiver for Barents Ungdomsråd og sitter i Joint Working Group on Youth (JWGY).  Laila sitter og som medlem i Joint Working Group on Health and Related Social Issues (JWGHS) og Helse- og Omsorgsdepartementets programkomite for Barents Helseprogram og er ekspert på helse- og sosialrelaterte saker og Barentssekretariatets Helsefond. Laila gir også råd angående nasjonal medfinansiering av ENPI prosjekter.

 


Næring og
entreprenørskap
  Morten Brugård
Rådgiver
e-post: morten@barents.no
Mobil: +47 976 67 604

Morten  er norsk prosjektleder i prosjektet Young Innovative Entrepreneurs. Dette er et internasjonalt forretningsutviklingsprosjekt med en målsetning om å skape økt samarbeid over landegrensene mellom unge entreprenører i Barentsregionen. Som saksbehandler vil Morten kunne hjelpe de som jobber med næringsprosjekter mot Russland.  

 


Idrett:   Kim Stenersen
Rådgiver
e-post: kim@barents.no
Mobil: +47 419 30 868

Kim er ansvarlig for Barentssekretariatets idrettsprogram som er opprettet for å fremme det omfattende idrettssamarbeidet i Barentsregionen. Hun er også en av de som kjenner søkeportalen vår best og kan svare på praktiske spørsmål om denne. 

 


Media:
  Jonas Sjøkvist Karlsbakk    
Rådgiver
e-post: jonas@barents.no
Mobil: +47 913 96 943 

Prosjekter innenfor media og informasjon behandles stort sett av Jonas. Jonas er også administrator for reisestøtteordningen for journalister og er behjelpelig med spørsmål om dette. Jonas er redaktør for barents.no og er også del av redaksjonen til  BarentsObserver.com
 


BarentsObserver:   Thomas Nilsen
Redaktør BarentsObserver
e-post: thomas@barents.no
Mobil: +47 905 73 143

Thomas ansvarlig redaktør for nyhetstjenesten vår BarentsObserver.com. Nettsiden publiserer nyheter fra Barentsregionen på engelsk og russisk og er en unik nyhetstjeneste for å holde seg oppdatert på utviklingen i de fire Barentslandene. Alle prosjekter bør ha et mål om å få presseomtale og bør derfor sende et informasjonsskriv til BarentsObserver om sitt prosjekt.

 


 BarentsObserver   Trude Pettersen
Associate Editor BarentsObserver
e-post: trude@barents.no
Mobil: +47  408 86 291

Trude er ansvarlig for å dekke det Russiske nyhetsbildet for BarentsObserver. Ved å konstant oppdatere seg på russiske aviser, offentlige nettsteder og nyhetsblogger har hun full oversikt over nær alle daglige bevegelser i russisk politikk og samfunn.Trude er også saksbehandler for barentsmilder, samt at hun er med og administrerer ulike medieprosjekter som Barentssekretariatet deltar i.  

 


Økonomi   Leif Astor Bakken
Økonomisjef
e-post: leif-astor.bakken@barents.no
Mobil: +47 928 83 169

Leif Astor foretar alle utbetalinger av prosjektmidler og har det generelle økonomiske ansvaret for Barentssekretariatets daglige drift. Spørsmål om utbetaling av forskudd eller sluttutbetalinger for for ditt prosjekt kan gjøres til den enkelte saksbehandler eller til Leif Astor.
 


Sentralbord:   Knut Pettersen
e-post: info@barents.no
Telefon: 78 97 70 50

Knut er den første du møter ved Barentssekretariatet enten på kontoret eller i telefonen. Han har kontroll på hvor alle ansatte til en hver tid befinner seg og tar imot og registrerer inn alle prosjektsøknader. Har du praktiske spørsmål om innsending av søknader kan du ta de med Knut. Visumspørsmål for prosjektdeltakere er det også Knut som tar seg av.
 

 


Russlandskontor:  

Våre Russlandskontor fungerer som informasjonskontor for russiske partnere i prosjektene, samt som et kontaktpunkt i Russland for norsk prosjektledelse. De kan ta imot alle typer spørsmål av praktisk og faglig art relatert til aktiviteter i Russland. Alle våre russiske ansatte snakker engelsk.

 

Arkhangelsk   Head of Office: Andrey Shalyov
arkhangelsk@barents.no
Telephone:
 
Murmansk  

Head of office: Alexey Filin
murmansk@barents.no
Telephone:
 

Naryan Mar   Head of office: Andrey Vokuev
nenets@barents.no
Telephone:
 


 

Kontaktinformasjon

Norwegian Barents Secretariat
Po box 276
NO-9915 Kirkenes

Visitors address:
Rådhusgata 8, Kirkenes.

Twitter: @BarentsSec
Facebook: facebook.com/barsek

Telefon: +47 78 97 70 50
E-post:

Russian offices

Contact our Russian offices for project assistance or other relevant issues:

Murmansk Office
Arkhangelsk Office
Nenets Office

Talking Barents

Increase your knowledge about Russia with the help of the Norwegian Barents Secretariat.

About us

The Norwegian Barents secretariat aims at improving the Norwegian-Russian relations by promoting cross border cooperation.

The Secretariat is also a center of compentence for Norwegian-Russian relations and for regional cross border cooperation.