Bruk Barentssekretariatet!

Barentssekretariatet vil hjelpe alle, uansett utgangspunkt, som ønsker innsikt i norsk-russiske relasjoner. Vår kjernevirksomhet er prosjektfinansiering, men vår kompetanse strekker seg langt utenom dette. Når du vender blikket østover skal en tur innom Barentssekretariatet alltid være en del av planleggingen. Bruk oss!

Barentssekretariatet har siden det ble etablert i 1993 opparbeidet seg en sentral rolle i det norsk-russiske forholdet i nord. Vi er det fremste kompetansesenter på norsk-russisk samarbeid og er et regionalt senter for utvikling av nye prosjektideer. Vi er også et kunnskapsverksted for Barentsregionen og vi er et nasjonalt senter for grenseregionalt samarbeid.

Barentssekretariatets skal være en pådriver i å heve det generelle kunnskapsnivået i Norge om russisk samfunn og kultur. Sekretariatets stab besitter en stor kompetanse innenfor sine ulike arbeidsfelter, og med nærheten til Russland og Barentshavet får vi et helt spesielt innblikk i hvordan situasjonen er i norsk og russisk del av Barentsregionen. Denne kompetansen prøver vi på best mulig vis å videreformidle gjennom BarentsObserver, gjennom rapporter og utredninger og gjennom foredrag og presentasjoner.

Se under flaggene til venstre for å lære mer om hva vi kan gjøre for å styrke din Russlandskompetanse.

Kontaktinformasjon

Norwegian Barents Secretariat
Po box 276
NO-9915 Kirkenes

Visitors address:
Rådhusgata 8, Kirkenes.

Twitter: @BarentsSec
Facebook: facebook.com/barsek

Telefon: +47 78 97 70 50
E-post:

Russian offices

Contact our Russian offices for project assistance or other relevant issues:

Murmansk Office
Arkhangelsk Office
Nenets Office

Talking Barents

Increase your knowledge about Russia with the help of the Norwegian Barents Secretariat.

About us

The Norwegian Barents secretariat aims at improving the Norwegian-Russian relations by promoting cross border cooperation.

The Secretariat is also a center of compentence for Norwegian-Russian relations and for regional cross border cooperation.