Barentssekretariatet søker ny leder

Barentssekretariatet søker en fremtidsrettet og Barentsengasjert leder, som kan bidra til stadig større aktivitet i det grenseoverskridende norsk-russiske samarbeidet. Søknadsfrist er 27. april.  

Sekretariatsleder Rune Rafaelsen sine to perioder som sekretariatsleder går ut i år og derfor lyses hans stilling ut nå, der vi håper å ha ny leder på plass i løpet av dette året. Barentssekretariatet søker en strategisk og engasjert sekretariatsleder med hjerte for Barentsregionen. Stillingen har stor spennvidde i oppgaver. I tillegg til daglig drift av selskapet vil sekretariatsleder ha ansvar for informasjonsvirksomhet, både gjennom foredrag og møtevirksomhet i og utenfor regionen.

Gå hit for å se utlysningen og søke online

Sekretariatsleder har overordnet ansvar for forvaltning av prosjektmidler, deltar i programstyrer og har et tett samarbeid med regionkomite, regionråd, Utenriksdepartementet og andre relevante departementer. Sekretariatsleder har et spesielt ansvar for det som foregår på den norske siden i Barentsregionen, i nært samarbeid med eierne og andre sentrale aktører i Barentsregionen. 

Sekretariatsleder vil lede en svært kompetent organisasjon, ha fokus på både internt og eksternt samarbeid, og lede de strategiske og operative prosessene som skal sikre at Barentssekretariatet når sine målsettinger og ambisjoner. 

Stillingen er et åremål på inntil 6 år med mulighet for forlengelse. Arbeidssted er Kirkenes. 

Ta gjerne konfidensiell og uforpliktende kontakt med Bedriftskompetanse AS ved seniorrådgiver Bjørg Alvestad, telefon 957 65 475, ba@bedriftskompetanse.no 

For personer bosatt i Finnmark gis lavere skatt og nedskriving av studielån. Det vil bli utarbeidet søkerliste i samsvar med offentlighetslovens bestemmelser. Hvis du mener å ha grunnlag for å få søknaden unndratt offentlighet ber vi deg begrunne dette.

Personlige egenskaper
Vi ønsker å knytte til oss en leder som har:

  • Relevant høyere utdanning. Relevant kompetanse kan erstatte kravet om høyere utdanning
  • Erfaring fra Barentssamarbeid eller internasjonalt samarbeid
  • God økonomisk forståelse
  • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne i norsk og engelsk er en forutsetning. Kompetanse i russisk vil være en fordel
  • God samfunnsinnsikt og god kjennskap til politiske prosesser
  • God kunnskap om nordområdene og Russland

Vi tilbyr

  • En spennende og utviklende stilling
  • En organisasjon med mange dyktige medarbeidere
  • Konkurransedyktige pensjons- og lønnsbetingelser

 

 

Kontaktinformasjon

Norwegian Barents Secretariat
Po box 276
NO-9915 Kirkenes

Visitors address:
Rådhusgata 8, Kirkenes.

Twitter: @BarentsSec
Facebook: facebook.com/barsek

Telefon: +47 78 97 70 50
E-post:

Russian offices

Contact our Russian offices for project assistance or other relevant issues:

Murmansk Office
Arkhangelsk Office
Nenets Office

Talking Barents

Increase your knowledge about Russia with the help of the Norwegian Barents Secretariat.

About us

The Norwegian Barents secretariat aims at improving the Norwegian-Russian relations by promoting cross border cooperation.

The Secretariat is also a center of compentence for Norwegian-Russian relations and for regional cross border cooperation.