BarentsKult

Barentskult er et finansieringsprogram som skal stimulere økningen av grenseoverskridende kultur i nord. Målgruppen for BarentsKult er norske profesjonelle kunst- og kulturaktører som samarbeider med russiske partnere. 

Gå til søkeportal

Målsetningen for BarentsKult er å bidra til realiseringen av større kunst og kulturprosjekter i norsk og russisk del av Barentsregionen. Programmet skal stimulere økningen av gode, nyskapende kunst- og kulturfaglige prosjekter og skal involvere både norsk, russiske og andre nasjoners kunstnere. Felles for alle prosjektene er at de skal ha fokus på Barentsregionen og nordområdene. Det tildeles midler fra BarentsKult programmet to ganger i året. Søknad sendes inn via vår søknadsportal.

Årlige søkefrister BarentsKult:
1. februar
1. september

Barentsregionen har et rikt kulturliv og en rekke kreative kunstnere og kulturarbeidere. Det grenseoverskridende samarbeidet har gjort regionen til en spennende destinasjon også for kunstnere med tilhørighet utenfor regionen. Dette har gjort området til en viktig arena for nyskapende såkalt ”cross-border” samtidskunst og kultur de senere årene. En utvikling som har vært medvirkende til at Barentssekretariatet nå ønsker å få på plass en bredere satsning på kulturprosjekter.

Samarbeidstiltakene mellom profesjonelle kunstnere og kulturaktører over grensene i nord har aldri vært større enn de er i dag. Det gjør tiden høymoden for et større kulturprogram i nord. Det er Barentssekretariatet, Utenriksdepartementet, Kulturdepartementet, Finnmark fylkeskommune, Troms fylkeskommune og Nordland Fylkeskommune som bidrar til finansieringen av programmet.

Kontaktinformasjon

Norwegian Barents Secretariat
Po box 276
NO-9915 Kirkenes

Visitors address:
Rådhusgata 8, Kirkenes.

Twitter: @BarentsSec
Facebook: facebook.com/barsek

Telefon: +47 78 97 70 50
E-post:

Russian offices

Contact our Russian offices for project assistance or other relevant issues:

Murmansk Office
Arkhangelsk Office
Nenets Office

Talking Barents

Increase your knowledge about Russia with the help of the Norwegian Barents Secretariat.

About us

The Norwegian Barents secretariat aims at improving the Norwegian-Russian relations by promoting cross border cooperation.

The Secretariat is also a center of compentence for Norwegian-Russian relations and for regional cross border cooperation.