Barentskult tildelinger høsten 2013

Det faglige rådet i kulturprogrammet BarentsKult hadde nylig møte og behandlet søknadene for høsten 2013. Totalt ble det fordelt 5 895 000 kroner i støtte til profesjonell kunst og kultur i Barentsregionen. 

Barentskult er et finansieringsprogram for norske profesjonelle kunst- og kulturaktører som samarbeider med russiske partner. Programmet har som formål å stimulere økningen av grenseoverskridende kultur i nord. Se to årlige søknadsfristene er 1. februar og 1. september.

Mer om BarentsKult finner du her

 


Norsk-Russisk turnesamarbeid. Melting Point til Nordland, Troms og Finnmark
Prosjektsøker: Figurteateret i Nordland v/ Geir-Ove Andersen
Prosjektpartnere: Melting Point, Karelia; Scene Finnmark; Kultur i Troms; Den kulturelle skolesekken
BarentsKults støtte: 1 260 000

Figurteatret i Nordland, den russiske prosjektteatergruppen Melting Point, Den kulturelle skolesekkene i Nordland, Kultur i Tromsog Scene Finnmark samarbeider om en turne i Den Kulturelle Skolesekken med forestillingen Chook & Gek i alle de tre nordligstefylkene. Turneen er planlagt gjennomført fra uke 37 til 42 høsten 2014. Målet for prosjektet er å styrke forbindelsene mellom deprofesjonelle prosjektteatrene og produksjonsmiljøene i Russland og Nord‐Norge. Og å vise at det mulig å gjennomføredistribusjon av en større Russisk/Norsk prosjektteaterproduksjon samt samarbeide på tvers av fylkesgrenser og landegrenser. Itillegg er dette en mulighet til å få distribuert et vellykket Russisk‐Norsk teatersamarbeid til det Nordnorske publikumet.

 


Utsmykking av kulturskolen med laminatplater
Prosjektsøker: Scott Thoe
Prosjektpartnere: Andrey Slibo, Arkhangelsk
BarentsKults støtte: 50 000

Her søkes om en tilleggsbevilgning for å gjennomføre en utsmykking med cellulose‐laminatplater på Kulturskolen i Kotlas iArkhangelsk region. Dette er et pilotprosjekt for å teste anvendelse av råstoffet som byens fabrikk produserer – cellulose ‐ i enutsmykningsammenheng.

 


High North A-i-R nettverk: A-i-R Barents
Prosjektsøker: Gjesteatelieret/ Troms fylkekultursenter
Prosjektpartnere: Ministry of culture of the Arkhangelsk region Committee on Culture and the Arts of the Murmansk region
BarentsKults støtte: 575 000

A‐i‐R Barents er et utvekslingsprogram for profesjonelle kunstnere, kuratorer, kritikere og forskere fra Nord‐Norge, Murmansk ogArkhangelsk og som jobber i det visuelle kunstfeltet. Programmet tilbyr deltakere i prosjektet gjesteopphold i Nord‐Norge ogNordvest‐Russland og mulighet til å produsere nye verk, presentere arbeidene sine gjennom utstillinger, artist talk, jobbe medresearch til fremtidige prosjekter og bli kjent med miljøet. Programmet har som mål å styrke nettverk mellom kunstaktører iNord‐Norge og Nordvest‐Russland.

 


Vodka, vann og Glastnost og Veien Videre 
Prosjektsøker: Samovarteateret AS v/ Bente Andersen
Prosjektpartnere: Det Karelske Nasjonalteateret; Murmansk Drama Teater

BarentsKults støtte: 600 000

Forprosjekt til en felles framtidig teaterforestilling.Samovarteaterert, Murmansk Drama Teater, Nasjonalteateret i Karelia. I Kirkenes, Murmansk og Petrozavodsk.Hovedarbeidet vilvære vinter/vår 2014.

 


Urfolks kunst- og kulturuttrykk i norddområdene
Prosjektsøker: Senter for nordlige folk v/ Henrik Olsen
Prosjektpartnere: Foundation for devlopment of Northern Indigenous peoples cultuire and
BarentsKults støtte: 250 000

Målet med prosjektet er ønsket om å skape bevissthet og problematisere hva kunsten og kulturen tar del i, i nordområdene,gjennom å utveksle kunnskap og erfaringer i kunst‐ og kulturarbeidet og å sammenligne tradisjoner mellom urfolk iNordområdene.

 


Barents Film fra Nord 2014 
Prosjektsøker: Stiftelsen Tromsø Internasjonale Filmfestival v/ Lisa Hoen
Prosjektpartnere:  

BarentsKults støtte: 500 000

Formålet er å styrke TIFFs posisjon som den viktigste kulturinstitusjon for film for publikum og for filmbransjen i Barentsregionenpå helårsbasis. Vi vil lage og presentere Film fra Nord program på TIFF i januar, og arrangere turné i Nordvest Russland med Filmfra Nord‐filmer på våren. Vi vil samarbeide med andre filmformidlere i regionen om program og kompetanseutvikling og ‐utveksling gjennom hele året.

 


Schnittke-prosjektet
Prosjektsøker: Nordlysfestivalen v/ Ulf Jensen
Prosjektpartnere: Project Nord, Murmansk; State Arkhangelsk Chamber Orchestra,
BarentsKults støtte:200 000

Prosjektet er en videreføring og konkretisering av det prosjektet Nordlysfetivalen tidligere har fått støtte til: "Musikalsksamarbeid i nord". Formålet er å styrke de eksisterende ensemblemiljøene i Barentsregionen gjennom å bringe disse sammen tilsamarbeid om ulike musikalske prosjekter.

 


Barents Stumfilm 2014
Prosjektsøker: Stiftelsen Tromsø Internasjonale Filmfestival v/ Lisa Hoen
Prosjektpartnere: Northern Character Film and TV Festival, Barents Ecology Film Festival, Kolevala kino, Kinopredprijatie Murmansk, Iskra Kino, St. Petersburg Kinoforum, Arkhangelsk Regional Museum
BarentsKults støtte: 1 250 000

Formålet er å styrke TIFFs posisjon som den viktigste kulturinstitusjon for film og publikum og for filmbransjen i Barentsregionenpå helårsbasis. Vi vil arrangere stumfilmworkshop og konsert på TIFF i januar, stumfilmkonsert på Stumfilmdager i Tromsø medpåfølgende turné i Nordvest Russland på høsten. Samtidig vil vi styrke TIFFs internasjonale profil og synliggjøreBarentssamarbeidet i utlandet ved å arrangere to stumfilmkonserter, én i Paris og én i New York City.

 


Art of Ice
Prosjektsøker: Alta kommune v/ TorHelge Reisnes Moen
Prosjektpartnere: Exhibition
BarentsKults støtte: 785 000

Etablere nærmere kontakt mellom aktører og kunstnere innenfor snø‐ og isarbeider for erfaringsutvekslinger, inspirasjon, ogutvikling av snø‐ og iskunst i tilknytning til Borealis Vinterfestival (Alta) og Snegoled (Kirovsk).

 


Bestillingskonsert Adjegas- Chirgilchin
Prosjektsøker: Riddu Riddu festivala v/ Rita Mienna
Prosjektpartnere: BIPO,Murmansk; Riddus kontor i Moskva; Adjagas,Norge
BarentsKults støtte:250 000

Riddu Riđđu festiválas overordnede målsetning knyttet til kunstneriske ambisjoner og profil er å ta posisjon som verdens fremsteog viktigste urfolksscene. For å oppnå dette ønsker vi blant annet å invitere til årlige crossboarder bestillingsverk/konserter påtvers av kunstnerisk sjanger, landegrenser, moderne og tradisjonell urfolksuttrykk. Årets bestillingskonsert er mellom Adjagas ogChirgilchin. Bestillingskonserten vil være under Riddu Riđđu festivála juli 2014.

 


Det universielle språket
Prosjektsøker: Tromsø World Music Festival v/ Benoit Tamba
Prosjektpartnere: Moon Far Away band, Yagoda Galo Band, VESAR CIRCUS
BarentsKults støtte: 175 000

175 000 Festivalen har gjennom årene rukket å etablere en solid arena for kulturelt mangfold til Tromsøby sine over 70.000 innbyggere ogmer enn 100 nasjonaliteter. Derfor vil vi nå rette søkelyset mot nye partnere fra Russland:Fra 24.‐27.sept.ønsker vi at YagodaGalo, Circus Vesar og Moon Far Away artister skal gjennom sin deltakelse være med på å skape mer kunnskap om hverandre forlettere aksept og gjensidig respekt.

Kontaktinformasjon

Norwegian Barents Secretariat
Po box 276
NO-9915 Kirkenes

Visitors address:
Rådhusgata 8, Kirkenes.

Twitter: @BarentsSec
Facebook: facebook.com/barsek

Telefon: +47 78 97 70 50
E-post:

Russian offices

Contact our Russian offices for project assistance or other relevant issues:

Murmansk Office
Arkhangelsk Office
Nenets Office

Talking Barents

Increase your knowledge about Russia with the help of the Norwegian Barents Secretariat.

About us

The Norwegian Barents secretariat aims at improving the Norwegian-Russian relations by promoting cross border cooperation.

The Secretariat is also a center of compentence for Norwegian-Russian relations and for regional cross border cooperation.