Barents-partnerskap med Slovakia og Ukraina

Barentssekretariatet inviterer norske organisasjoner til å delta i Programmet for grensekryssende samarbeid mellom Slovakia og Ukraina, EØS-mekanismens flaggskip innenfor CBC.

Programmet har en total ramme på €14,8 millioner og tilbyr prosjektstøtte til et bredt utvalg av institusjoner, myndigheter og NGOer i grenseområdene mellom Slovakia og Ukraina. Norske aktører ønskes velkomne som partnere til slovakiske og ukrainske søkere.

Programmets åpningskonferanse finner sted i Kosice, øst i Slovakia, 24. september, og en første og eneste prosjektutlysning blir annonsert samme dag.

Barentssekretariatet er såkalt program donor partner i det aktuelle EØS-programmet som skal tilrettelegge og styrke kontakt og samarbeid på tvers av den slovakisk-ukrainske grensen, samt bidra til erfaringsutveksling mellom slovakiske, ukrainske og norske aktører. Sekretariatet har deltatt i utformingen av programmet og vil bidra til å fremme norske interesser i programmets aktive prosjektfase.

-Sentrale målsetninger i programmet er styrking av kontakt og samarbeid mellom Slovakia og Ukraina, samt tilrettelegging av erfaringsutveksling mellom sentrale organisasjoner og myndigheter i den karpatiske regionen og Barentsregionen, sier Rune Rafaelsen, sekretariatsleder. –Gjennom Barentssamarbeidets 20 år har en lang rekke norske  organisasjoner utviklet betydelig kompetanse innenfor feltet grensekryssende samarbeid, og dette kan fungere som utgangspunkt for samarbeid med aktører i andre regioner, legger han til.

Programmets åpningskonferanse i Kosice blir etterfulgt av et såkalt matchmaking-seminar i nabobyen Mikhalovce. Les mer om åpningskonferansen og EØS-programmet på den slovakiske programoperatøren sine nettsider:

www.eeagrants.sk/cross-border-cooperation

Kontaktinformasjon

Norwegian Barents Secretariat
Po box 276
NO-9915 Kirkenes

Visitors address:
Rådhusgata 8, Kirkenes.

Twitter: @BarentsSec
Facebook: facebook.com/barsek

Telefon: +47 78 97 70 50
E-post:

Russian offices

Contact our Russian offices for project assistance or other relevant issues:

Murmansk Office
Arkhangelsk Office
Nenets Office

Talking Barents

Increase your knowledge about Russia with the help of the Norwegian Barents Secretariat.

About us

The Norwegian Barents secretariat aims at improving the Norwegian-Russian relations by promoting cross border cooperation.

The Secretariat is also a center of compentence for Norwegian-Russian relations and for regional cross border cooperation.