Barents helsekonferanse 2013

Barents Health Conference går av stabelen 12.–13. september i Kirkenes. Den vil trekke eksperter og deltakere fra Barentslandene for å besvare hvordan vi kan sikre velferd, sikkerhet og helse for befolkningen i et område med store økonomiske, sosiale, klimatiske og miljømessige endringer.

Gå til konferansens nettside

Konferansen vil belyse hvordan økt industrialisering, migrasjon, klimaendringer og forurensing i nordområdene skaper sosiale og helsemessige utfordringer, tillegg til å se nærmere på primærhelsetjeneste, sosial velferd og sykehussamarbeid i regionen og samarbeid om sikkerhet og redningstjeneste. 

– Dette blir den største og viktigste helsekonferansen som tar opp problemstillinger knyttet til helse og sikkerhet i nordområdene. Vi er veldig fornøyd med å få sterke fagpersoner fra alle land i området, sier Tove Klæboe Nilsen i Helse Nord, som arrangerer konferansen i samarbeid med Barentssekretariatet. 

- Helsesamarbeidet med Russland og øvrige naboland er viktig for oss i Helse Nord. Vi er glade for at Helse – og omsorgsdepartementet skal inngå ny avtale med Russland om et nytt norsk-russisk helseprogram. Dette er i vår egeninteresse og tar blant annet sikte på felles kunnskapsoverføring, uttaler adm.dir.Lars Vorland.

Forskere og fagpersoner fra hele nordormådene kommer til å delta. Vi har interessante forskningsbidrag fra universitetet i Arkhangelsk, Oulu, Umeå, Tromsø og Bodø. Det russiske perspektiv er tema for Ksenia Bestuzheva fra North Arctic federal University of Archangelsk, og fra norsk side har vi blant annet innlegg om helsekonsekvenser av forurensning i Arktis ved Elbjørg Heimstad fra Norsk institutt for luftforskning.

Forfatteren Kjartan Fløgstad skal avrunde første dag med å snakke om «essensen av nord».

Konferansen finner sted i Kirkenes på Thon Hotel, midt i hjertet av Barentsområdet. Målgruppen er helsearbeidere, byråkrater, politikere og andre samfunnsaktører i nordområdene.

For mer informasjon, ta kontakt med Tove Klæboe Nilsen i Helse Nord på telefon 986 84 862 og e-post tkn@helse-nord.no

Se også barentsevent.no/barentshealthconference for komplett program, mer informasjon og påmelding.

Kontaktinformasjon

Norwegian Barents Secretariat
Po box 276
NO-9915 Kirkenes

Visitors address:
Rådhusgata 8, Kirkenes.

Twitter: @BarentsSec
Facebook: facebook.com/barsek

Telefon: +47 78 97 70 50
E-post:

Russian offices

Contact our Russian offices for project assistance or other relevant issues:

Murmansk Office
Arkhangelsk Office
Nenets Office

Talking Barents

Increase your knowledge about Russia with the help of the Norwegian Barents Secretariat.

About us

The Norwegian Barents secretariat aims at improving the Norwegian-Russian relations by promoting cross border cooperation.

The Secretariat is also a center of compentence for Norwegian-Russian relations and for regional cross border cooperation.