Balkan møter Barents i Kirkenes

Med støtte fra EØS-midler kom representanter for bulgarske department til Kirkenes for å lære om Barentssamarbeidet.

Delegasjonen bestod av representanter for det bulgarske Departementet for Regional Utvikling, samt for Statsministerens kontor (Council of Minister). Besøket fant sted som del av EØS-programmet «Capacity-Building and Institutional Cooperation», et program som har et høyt fokus på grensekryssende samarbeid.

Blant de besøkende var også representanter for sekretariatene som forvalter de EU-støttede programmer (IPA CBC) for grensekryssende samarbeid mellom Bulgaria og nabolandene Tyrkia, Serbia og Makedonia. Disse sekretariatetene er underlagt Departementet for Regional Utvikling og følger opp lokal program- og prosjektutvikling. De er lokalisert i grensebyer beliggende nær grensen til de respektive nabolandene.

-Vi er glade for å kunne utveksle erfaringer om programforvaltning og grensekryssende samarbeid, sier nestleder i Barentssekretariatet Laila Dalhaug. –Både Barentsregionen og Balkan er viktige europeiske regioner for grensekryssende samarbeid, legger hun til.

Les mer om Barentssekretariatets rolle i EØS-midlene her

Kontaktinformasjon

Norwegian Barents Secretariat
Po box 276
NO-9915 Kirkenes

Visitors address:
Rådhusgata 8, Kirkenes.

Twitter: @BarentsSec
Facebook: facebook.com/barsek

Telefon: +47 78 97 70 50
E-post:

Russian offices

Contact our Russian offices for project assistance or other relevant issues:

Murmansk Office
Arkhangelsk Office
Nenets Office

Talking Barents

Increase your knowledge about Russia with the help of the Norwegian Barents Secretariat.

About us

The Norwegian Barents secretariat aims at improving the Norwegian-Russian relations by promoting cross border cooperation.

The Secretariat is also a center of compentence for Norwegian-Russian relations and for regional cross border cooperation.