765 000 til frigjøringsmarkeringer

Høsten 2014 er det 70 år siden russiske styrker frigjorde Øst-Finnmark fra tyskerne. Barentssekretariatet bidrar med totalt 765 000 kroner til flere ulike prosjekter som ønsker å markere den historiske begivenheten.

Høsten 1944 jaget russiske styrker de tyske okkupantene ut av Finnmark. En frigjøring som Finnmarks befolkning aldri har glemt og som har bidratt til at båndene på tvers av grensen har bestått til tross for kald krig og politisk spenning.

I år er det 70 år siden frigjøringen av Finnmark og Barentssekretariatet har mottatt en rekke søknader til ulike markeringer av frigjøringsjubileet. Sør-Varanger og Kirkenesområdet vil naturlig nok være sentrum for mye av feiringene, med nært samarbeid mellom Sør-varanger kommune, Pechenga kommune, Vardø kommune, Arkhangelsk kommune, Finnmark Fylkeskommune og Murmansk fylkesadministrasjon.

Sekretariatet har innvilget 6 prosjekter, som spenner fra ungdommer som skal gå seiersmarsjen fra Pechenga til Jarfjord, via konferanser og større folkelige markeringer til historisk samarbeid mellom Varanger Museum og Murmansk Regional Museum. Til sammen har vi bevilget 765 000 kroner til jubileet. 

Prosjektene vi har innvilget er som følger:

Grunnlovsjubileum og markering av 70 år siden frigjøringa
Støttet med 90 000 kroner
Finnmark Fylkskommune ønsker å invitere russiske gjester til markering av frigjøringsjubileet og 200-årsjubileet for Grunnloven den 25. oktober 2014. Markeringen skal i første rekke skje ved Rørbua i Bjørnevatn.

Frigjøringsmarkering i Sør-Varanger
Støttet med 250 000 kroner
I forbindelse med jubileet for frigjøringa av Øst-Finnmark og Pechenga planlegger Sør-Varanger en rekke arrangementer med norsk-russisk deltakelse. En delegasjon fra SVK skal reise til Pechenga og Litsa for å være med i markeringer der 22. oktober; i Kirkenes skal det arrangeres en rekke konserter (bl.a. med Nordflåtens orkester og Divisjonsmusikken), utstillinger og kransenedleggelser.

Seiersmarsjen
Støttet med 100 000 kroner
I anledning frigjøringsjubileet høsten 2014 skal ungdommer fra Sør-Varanger og Pechenga kommuner gå fra Pechenga til Tårnet i Jarfjord, den samme ruten som Den Røde Armé brukte. Deltakerne er 25 russiske og 25 norske representanter (15 ungdommer og 10 voksne på hver side).

Norsk‐russisk samarbeid for gjeninnføring av Grunnloven i Finnmark 1944
Støttet med 70 000 kroner
Vardø og Arkhangelsk vil arrangere en rekke begivenheter for å markere 70-årsjubileet for frigjøringen av Øst-Finnmark. Det skal i perioden juni-oktober arrangeres utveksling av delegasjoner, minneekspedisjon i fotsporene til Polardivisjonen samt en historisk rekonstruksjon av Petsamo-Kirkenes operasjonen.

1814-1914-2014 – Finnmark, Norge, Russland
Støttet med 55 000 kroner
Varanger museum skal samarbeide med Murmansk Regionale Museum om en utstilling som markerer jubileet både for 1814 og for frigjøringen i 1944. Utstillingen vil være en utvidelse/fordypning av den vi et samarbeidsprosjekt som ble gjennomført i 2013, om veien fram til Kirkeneserklæingen. Partene vil gå mer i dybden mht forholdene/storpolitikken rundt 1814, grensedragningen 1826, russisk støtte til Norge i 1905, om utviklingen etterpå og om krigen og frigjøringen. Utstillingen blir en del av samarbeidet om de store konferansene i Murmansk og Kirkenes + andre markeringer.

70-årsfeiring for frigjøring av Finnmark 1944 - 2014
Støttet med 200 000 kroner
Samarbeidspartnerne skal arrangere to konferanser, en i Murmansk og en i Kirkenes i anledning Grunnlovsjubillet i Norge og 70 års jubileet for frigjøringen av Finnmark. Konferansen i Murmansk arrangeres 18.‐20. september og i Kirkenes i tidsrommet 22.til 24.oktober. Foredragsholdere fra Norge, Russland,England og Tyskland. Begge konferansene sees i sammnehneg programmessig. Russerne finasierer konferansen i Murmansk.

Kontaktinformasjon

Norwegian Barents Secretariat
Po box 276
NO-9915 Kirkenes

Visitors address:
Rådhusgata 8, Kirkenes.

Twitter: @BarentsSec
Facebook: facebook.com/barsek

Telefon: +47 78 97 70 50
E-post:

Russian offices

Contact our Russian offices for project assistance or other relevant issues:

Murmansk Office
Arkhangelsk Office
Nenets Office

Talking Barents

Increase your knowledge about Russia with the help of the Norwegian Barents Secretariat.

About us

The Norwegian Barents secretariat aims at improving the Norwegian-Russian relations by promoting cross border cooperation.

The Secretariat is also a center of compentence for Norwegian-Russian relations and for regional cross border cooperation.