20-års jubileet feiret i Brussel

Nord-Norges europakontor og Barentssekretariatet arrangerte 20. juni stort seminar i Brussel for å markere Barentssamarbeidets 20-årsjubileum og den nye Kirkeneserkæringen. Med rundt 100 deltakere fra hele verden var det ikke tvil om at temaet var av interesse i EU-hovedstaden.

Barentssamarbeidet, eller Euro-Arctic Barents Cooperation, feirer i år 20 år. Dette ble feiret i Kirkenes for knappe tre uker siden med den prestisjefylte Barents Summit. Her var blant annet Norges, Russlands og Finlands statsministre på plass, såvel som utenriksministre fra Danmark, Sverige og Island. Formålet var både å markere 20 år med godt naboskap og å signere en ny Kirkeneserklæring, som skal videreføre det suksessfulle grenseoverskridende samarbeidet fremover.

Torsdag 20. juni ble jubileet markert i EU-hovedstaden Brussel. Nord-Norges europakontor og Barentssekretariatet arrangerte sammen et tre-timers seminar midt i EU-kvartalet. Med over 100 påmeldte fra hele verden var det ikke tvil om at temaet var av interesse. Ikke minst lytter mange europeiske politikere gjerne på erfaringer fra velfungerende samarbeid med Russland.

Programmet for dagen var tettpakket med presentasjoner fra politikere, fageksperter og representanter fra Barentssamarbeidet. Norges ambassadør til EU, Atle Leikvoll, ønsket velkommen, og ble etterfulgt av åpningstale fra Nord-Norges europakontors styreleder og Finnmarks fylkesordfører, Runar Sjåstad.

Europaparlamentarikeren Michael Gahler - som sitter i EU-parlamentets utenrikskomité - presenterte nordlig og russiske spørsmål fra et EU-perspektiv. Etter ham talte Dr Danila Bochkarev fra East-West Institute om energiutvinning i Barentsregionen - noe EU er høyst avhengig av.

Andrey Shalyov, direktør for Barentssekretariatets Arkhangelsk-kontor og honorærkonsul i Arkhangelsk, presenterte det suksessfulle Barentssamarbeidet sett fra Russland. Blant annet fortalte han om en generasjon Barentsborgere, født de siste 20 årene, som vokser opp med en identitet knyttet til denne spesielle regionen.

Videre la Arne Benjaminsen, fra det norske fiskeri- og kystdepartementet, frem det norsk-russiske forvaltningssamarbeidet på felles fiskebestander i Barents. Fra Barentssekretariatet kom så Anja Salo for å fortelle om urfolkssamarbeid i Barentsområdet. Hun fortalte engasjert om både utfordringer og muligheter, og avsluttet med å invitere alle til Riddu Riddu-festivalen.

Infrastruktur i nord var en utfordring som ble påpekt flere ganger, og Torbjørn Naimak fra Statens Vegvesen kunne fortelle mer om den felles transportplanen de holder på å utvikle. Til slutt avsluttet Øyvind Nordsletten, generalkonsul i Murmansk, det hele med en tale om veien videre etter signeringen av Kirkeneserklæringen 2. Han understreket at en av samarbeidets største suksesser hadde vært normaliseringen av livene til menneskene i området.

Artikkelen er hentet fra northnorway.org

Kontaktinformasjon

Norwegian Barents Secretariat
Po box 276
NO-9915 Kirkenes

Visitors address:
Rådhusgata 8, Kirkenes.

Twitter: @BarentsSec
Facebook: facebook.com/barsek

Telefon: +47 78 97 70 50
E-post:

Russian offices

Contact our Russian offices for project assistance or other relevant issues:

Murmansk Office
Arkhangelsk Office
Nenets Office

Talking Barents

Increase your knowledge about Russia with the help of the Norwegian Barents Secretariat.

About us

The Norwegian Barents secretariat aims at improving the Norwegian-Russian relations by promoting cross border cooperation.

The Secretariat is also a center of compentence for Norwegian-Russian relations and for regional cross border cooperation.